Bonde får tillatelse til å bygge kjempefjøset enda større

Gran kommune har gitt eieren av Nordre Hvinden tillatelse til å utvide det planlagte ammekufjøset på gården, fra 2777 til 3690 kvadratmeter. Tillatelsen innebærer også at en planlagt gjødselkum blir til to.