Bonde lot jorde ligge brakk, kan pålegges å leie den bort

En bonde i Gran har fått forhåndsvarsel om at han kan pålegges å leie bort dyrka mark. Årsaken er deler av den dyrka marka på bondens eiendom har ligget brakk i år.