Landbrukspsykologen Ellen hjelper deprimerte bønder

Ellen er glad for at det nå er lov for bonden å ha en psykisk helse og prate om det. Hun vil se hele bonden – se bonden som menneske.