Gå til sidens hovedinnhold

Landbruket skaper verdier for over 4 milliarder i Oppland

Artikkelen er over 3 år gammel

Oppland er Norges største seterfylke, med flest dyr på utmarksbeite. Det er også landets nest største skogfylke.

Landbruk

HADELAND: Det viser statistikk fra Fylkesmannen i Oppland. En kan derfor trygt si at landbruk er viktig for Oppland. Landbruket står for 7 prosent av samlet verdiskaping i fylket.

Verdiskapinga fordeler seg på 1,76 milliarder kroner i jordbruket, 0,79 milliarder i jordbruksbasert industri, 0,53 milliarder i skogbruket, 0,73 milliarder i skogbruksbasert industri og 0,26 milliarder knyttet til andre landbruksbaserte næringer.

Statistikk

Fylkesmannen har summert opp tall fra offentlig statistikk og fra rapporten «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland», som Østlandsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. De finnes i lenkene Jordbruket i Oppland og Skogbruket i Oppland

Faktabrosjyrene beskriver og oppsummerer i korte trekk status fram til 2016. Fylkesmannen har tatt med kommune- og regionstatistikk for verdiskaping og sysselsetting, samt en oversikt over noen sentrale produksjoner i fylket.

Hele ØF-rapporten finnes her for dem som ønsker å se detaljer i forskningsrapporten som er gjort.

Noen fakta

Oppland er landets nest største jordbruksfylke målt i areal. Mjølk er den største og viktigste produksjonen, men det er store regionale forskjeller når det gjelder hva som produseres og i mengde.

4.250 personer er sysselsatt i primærjordbruket, det gir grunnlag for i alt 7.500 arbeidsplasser.

Når det gjelder antall dekar per jordbruksbedrift har Østre og Vestre Toten de største enhetene i fylket, med henholdsvis 302 og 260 dekar per enhet. Bak følger Jevnaker (247 dekar), Lunner (242 dekar) og Gran (238 dekar). Snittet i fylket er 210 dekar, landsgjennomsnittet er 233 dekar.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.