Nittedal: Nå blir Svein (60) pålagt å rydde rundt huset etter naboklager

Kommunen varsler tvangsmulkt hvis ikke Svein Johnsen gjør det mer pyntelig på tomta si.