– Er det rart noen barn blir mobbere, når voksne henger ut hverandre på denne måten?

«Hyttefolket er rasende! Du er hengt ut på Facebook og BIR har tatt bilde ...» Da bosscontaineren deres ikke ble tømt, visste hyttefolket å si fra, men ikke alle synes dette er greit.