UP-sjefen raser: Bare minutter etter at politiet var i gang med trafikkontrollen, dukket det første varselet opp i sosiale medier

Bare minutter etter at politiet var i gang med trafikkontrollen på Manstad, dukket det første varslet opp i sosiale medier. – Problemet er ikke at det ødelegger for oss, men at en ruspåvirket sjåfør vi ellers ville fått luket ut av trafikken velger en annen vei, raser UP-sjef Ola Nøkleby Evensen.