Landsbyen Brandbu inviterer til årsmøte torsdag 23. mars. Møtet holdes på Trivselshuset. I årsmeldingen går det fram at foreningen har hatt ni styremøter i fjor, og behandlet 58 saker. Det siste året har de hatt 100 betalende medlemmer.

Medlemsmassen består av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Hensikten med foreningens arbeid er å fremme utviklingen av Brandbu og omegn ved å tilrettelegge slik at det blir mer attraktivt. Foreningen har drøyt 80.000 kroner «på bok», men skriver i årsmeldingen at det trengs mer penger for å realisere planene for 2017. Brandeparken, området med skulpturer, trenger belysning, og det jobbes med søknader om støtte til dette samt utvikling av parsellhagene ved Bergstjernet.

Styret har i året som har gått bestått av Ole Edvard Backe, Tor Gunnar Haugerøy, Anny Skjølås, Svein Ola Hvattum og Rolf Helge Andersson.