Lasse Lehre (H): - Hvilket helseforetak er Lunner best tjent med å tilhøre

Lasse Lehre (Høyre) ønsker via en interpellasjon en utredning av hvilket helseforetak Lunner kommune er best tjent med å tilhøre. Det med bakgrunn i plasseringsstriden rundt nytt hovedsykehus i Innlandet.