Uansett hvilken norsk lokalavis som studeres, kan det leses to felleslinjer fra de siste ukenes nære nyhetsbilde. Et valg som stort sett bare angår lokalt, og lokalt engasjement for en global krise.

Førstnevnte er i hovedsak tilbakelagt, mens folks ønske om å hjelpe mennesker i nød ikke ser ut til å forsvinne. På Hadeland blir det samlet inn og sendt materiell sørover, lokale artister bidrar på musikkdugnad for flyktningbarn og flere hadelendinger reiser til og med til middelhavsområdet for å drive direkte bistand.

Ikke alle har kraft, kreativitet og kapasitet til slike initiativ, men likevel et ønske om å gjøre noe. Hva kan resten av oss gjøre? I tillegg til å levere penger og klær til hjelpeorganisasjoner, er det mye som kan gjøres i våre egne lokalsamfunn og nabolag.

Det kan starte med noe så enkelt og kostnadsfritt som et smil, en vennlig gest eller en hyggelig frase. Det starter med å få folk til å føle seg velkomne. Slikt hjelper selvsagt ikke flyktninger som lever under umenneskelige forhold hundrevis av mil unna, men utstrakte hender er aldri forgjeves.

Vi er ikke enige med Lunner FrP som vil stanse bosetting av flyktninger, men vi er enige med dem i at bedre integrering er nøkkelen til kunne ta imot enda flere. Norge må ta sin del av det globale ansvaret, og Lunner, Gran og Jevnaker må bidra ved å ta imot så mange de makter.

”Velkommen til Hadeland, flyktninger!” uttrykte en tverrpolitisk gjeng ordførerkandidater fra Lunner og Gran fra potetfestivalscenen to dager før valget. Det ser ikke ut til at partiene som glimret med sitt fravær blir de mest toneangivende i kommunestyrene i neste fireårsperiode heller. Vi håper de som var til stede har hukommelsen intakt. Myndighetene har bedt om at Gran og Lunner fortsetter med samme årlig antall som tidligere vedtatt, henholdsvis 40 og 34, mens Jevnaker er bedt om å øke fra dagens 15 til 20 i 2017. Kommer noen av velkomstkameratene til å foreslå enda flere når saken skal avgjøres lokalpolitisk?

Så tilbake til hvordan lokalsamfunnet kan bidra til å bedre integrering. Arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram kommer både kommunen og enkeltmennesket til gode. Språk er nøkkelen til å lykkes på jobb og skole. Praktisering av norsk med folk som allerede snakker flytende er i så måte uvurderlig. Noen av politikerne har pekt på bedre samspill mellom kommunen, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Vi ser fram til konkrete forslag.

For mannen og kvinnen i gata er det allerede lagt til rette for møter mellom etablerte og nyankomne innbyggere. Facebook-gruppen «Ny på Hadeland» har 171 medlemmer. Nye og gamle hadelendinger. Hvor mange av medlemmene har gjort mer enn å klikke på en virtuell knapp for å bli medlem i gruppa? Kanskje er det på tide at flere tar fatt på dørstokkmila og gjør handling ut av intensjonene? Det handler ikke om å rette pekefingre, men å motivere til innsats. Noen ganger kreves det bare et lite puff.