I dag behandles framtida for Hadeland Energi i et felles kommunestyremøte. Representanter fra Gran, Lunner og Jevnaker skal møtes på Thorbjørnrud. Rådmann i Gran, Arne Skogsbakken, har utarbeidet sakspapirene for alle tre kommuner. Rådmannens innstilling er følgende: Kommunestyret viser til vedtak i styret for Hadeland Energi AS av 26. mai 2015, og slutter seg til det framforhandlede resultatet av forhandlingene med Energiselskapet Buskerud AS, herunder også bytteforholdet som er avtalt mellom partene.

Energiselskapet Buskerud ønsker å opprette Østafjells Nett og Østafjells marked. Ifølge saksframlegget skal dette gi omkringliggende selskap mulighet til å bli med å bygge «store og robuste strukturer som vil stå seg gjennom utviklingen framover», heter det i saksdokumentene. Planen er at HEs strøm og nett inngår i det nye selskapet mot å få eierandeler. Hvor stor denne andelen blir er ikke tilgjengelig for andre enn de som skal ta beslutningen. Det vi vet er at RingeriksKraft har valgt å si nei til å delta.

Det er sagt at arbeidsplassene på Jaren er sikret. Ikke alle er like trygge på det. Blant dem styremedlem Ole Edvard Backe som valgte å gå ut av styret på grunn av planene. Kai Glemmestad har også stemt imot.

Før helgen spurte vi gruppelederne i Gran, Lunner og Jevnaker kommunestyrer hva de har tenkt å stemme i dag. Bare seks av de spurte ga et svar. Rune Meier, Gran Høyre, var den første i Gran som repliserte at dette skulle vel behandles i kommunestyret først. Det er ikke sjelden Høyre gjerne forteller om sin oppfatning før en sak skal behandles. Men ikke denne gangen. Heller ikke Arbeiderpartiet ønsker å tilkjennegi hva de kommer til å stemme. Bare Lunner Venstre, Lunner Frp, Gran SV, Jevnaker SV, Lunner Senterparti og Gran bygdeliste valgte å svare.

Vi er forundret over at representantene ikke kan fortelle hvor de står. Om ikke annet fortelle at de ikke vet helt sikkert ennå, at saken skal behandles i gruppemøter, eller at de av andre grunner ikke har bestemt seg.

Vi tror saken og dens konklusjon hadde vært lettere å akseptere dersom beslutningstakerne faktisk fortalte hva de tenker. Og hvorfor.

Nå etterlyser til og med avgått styreleder Lars Velsand åpenhet rundt saken. Han mener folk må få vite hva avtalen innebærer før endelig vedtak blir gjort. Det er lett å slutte seg til nettopp det.

«Vi er forundret over at representantene ikke kan fortelle hvor de står.»