Ordningen med grasrotmidler ble etablert i 2009. «Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med på å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats». Slik forklares grasrotandelen på Norsk tippings hjemmesider.

Svært mange organisasjoner nyter godt av inntekter fra grasrotandelen. 267 givere bidro til at Jevnaker IF Fotball mottok 234.776 kroner i 2015, mens 320 tippere bidro med til sammen 223.650 kroner til Brandbu idretsforening. Det er altså snakk om mye penger, som er solid og kjærkommen inntekt for mottagerne.

Aktiv Hadeland ble omtalt i Hadeland første gang i januar 2012. Da var foreningen nyetablert, og mottok 26.143 kroner i grasrotmidler. Den gang var foreningen på 21. plass. Året etter fikk foreningen nest mest av alle på Hadeland, den gangen 172.511 kroner. I løpet av årene har foreningen mottatt over 730.000 kroner.

Foreningen har uttalt seg til Hadeland flere ganger. – Vi er ingen idrettsklubb, men en frivillig forening som jobber for å bidra til aktive barn og unge. Vi gjør dette ved å gi midler til barneidrett, først og fremst i Gran kommune. Men vi har også egne medlemmer, og har blant annet arrangert akedager på vinteren for å få folk ut, uttalte Egil Nygaard i foreningen i september 2012.

Så lenge Aktiv Hadeland ikke står for aktiviteter i egen regi må det være bedre at pengene kanaliseres direkte til foreningene som står for selve aktiviteten.

Sissel Skjervum Bjerkehagen, redaktør Hadeland

 

Grasrotordningen har tidvis fått mye oppmerksomhet. I 2012 skrev Hadeland på lederplass at ingenting tydet på at Aktiv Hadeland gjør noe ulovlig. Foreningen er registrert, og har i sin tid blitt godkjent som mottager. Vi etterlyste likevel en gjennomgang av ordningen fordi vi mente det var pussig at foreninger uten egen aktivitet skal motta grasrotmidler på linje med for eksempel Lunner fotballklubb.

Nå har det vært tilsyn, og lotteritilsynet varsler inndragning av Aktiv Hadelands tillatelse til å motta grasrotmidler. Først og fremst fordi foreningen ikke har aktivitet og frivillig innsats slik regelverket for grasrotmottagere krever.

LES OGSÅ: Grasrotgigant kan bli utestengt

– Ikke samme tolkning 

Aktiv Hadeland opplyser i sin redegjørelse til Lotteritilsynet at de ikke har aktivitet i egen regi, men har støttet aktiviteter for barn og unge – spesielt i Gran håndballklubb. Styret i klubben mener de mottok 12.000 kroner i 2012, men ikke senere.

Ut fra den redegjørelsen Aktiv Hadeland har gitt til Lotteritilsynet mener vi en inndragning av tildeling er riktig. Så lenge Aktiv Hadeland ikke står for aktiviteter i egen regi må det være bedre at pengene kanaliseres direkte til foreningene som står for selve aktiviteten. Da kan laget, medlemmene og styrene forvalte sine inntekter på en ryddig måte, og bruke midlene på en måte som gagner klubben som helhet.