Heldigvis er det relativt stor vilje til å investere i gode rammebetingelser for bedriftsetablerere. Når det gjelder næringshager har dessverre ikke alltid gevinsten, målt i arbeidsplasser, stått i stil med investeringen. Kanskje er ikke kunstig åndedrett bare av det gode når nye forretningsideer skal brynes i virkelig konkurranse.

Hadelandshagen er en næringshage der man bygger et hus for næringsvirksomhet, uten at de som faktisk skal bo og virke der, er med på utformingen. Vi vet ikke engang hvem de vil være. Dermed ligger det store skjær i farvannet. Med ansettelsen av gründerveteran Rune Resset som daglig leder, og med ambisjonen om å lokke allerede eksisterende virksomhet til hagen, ser alt mye lysere ut for vår regionale næringshage. Resset vet av egen erfaring det meste om å være etablerer. Det gir ham de beste forutsetninger for å skape det vekstmiljøet som ligger i ambisjonene. Satsingen på å nå pendlere, og på sikt flytte deres arbeidsplasser til Hadeland, er en mye sikrere veg enn å satse kun på nyetablerere.

Næringshagen kan få en svært viktig funksjon i regionens næringsliv, både som kompetansesenter og spire til nye og spennende samarbeid. Denne verdien er det viktig at eksisterende lokalt næringsliv ser. I tillegg bør de kjenne sitt samfunnsansvar, og bli med som en aktiv eier i Hadelandshagen, når styret nå går ut med aksjeutvidelse. Et bredt lokalt eierskap er avgjørende for at dette arnestedet for næringsutvikling får riktig utvikling og retning.

Kongens nye klær

Statsminister Jens Stoltenberg brukte onsdag et klassisk forhandlingsgrep. Han ga inntrykk av at han ga etter i biodieselsaken, og var lydhør for gode argumenter. Sannheten er en helt annen. Regjeringens glidning oppfyller ikke engang tidligere ambisjoner og lovnader. Altså: Først lovte han mye i klimaforliket i Stortinget. Så går han bort fra lovnadene, og får både opposisjon og regjeringskolleger mot seg. Da gir han dem en «seier», men ender opp med et resultat som ikke engang lever opp til den opprinnelige forpliktelsen og ambisjonen.

Det er underlig så mye prestisje som har gått i biodieselsaken. Slaget ser dessverre ut for å være tapt. Særlig gjør det det nå, siden statsministerens forhandlingstriks ser ut for å ha roet både regjeringskolleger og lokale stortingsrepresentanter. Det er mulig Anne Tingelstad Wøien (Sp) har rett når hun sier Stoltenbergs glidning er bedre enn ingenting. På den annen side: Litt mindre dumt er fortsatt dumt. Og det må være flaut for stortingsrepresentantene å være fornøyd med å stemme for noe de er imot, på bakgrunn av statsministerens triksing à la kongens nye klær.

Et bredt lokalt eierskap er avgjørende for at dette arnestedet for nærings­utvikling får riktig utvikling og retning.