Eventyrlig fra Hadelandprodukter

Artikkelen er over 11 år gammel

Hadelandprodukter (Hapro) på Jaren forteller om nok et rekordår. Omsetningen har økt til eventyrlige 666 millioner. Til sammenlikning hadde Gran kommune en omsetning på 660 millioner kroner i fjor. Det forteller at Hapro er størst i omsetning, og opplagt en av de aller viktigste arbeidsplassene vi har i distriktet. Hapro er arbeidsplass for arbeidstakere fra et omland langt større enn Hadeland.

DEL

Leder I løpet av året har det blitt 89 nye arbeidsplasser på Hapro, mange av dem for personer med høy utdanning. Det er arbeidsplasser som regionen trenger, og som kan stimulere folk med høyere utdanning til å bosette seg på Hadeland. Det kan også være det som skal til for at utflyttede ungdommer vender hjem til bygda. I dag er svært mange av ingeniørene som jobber på Hapro innpendlere til Hadeland.

Bedriften kan notere seg et pent overskudd samme år som de har ekspandert voldsomt og gjort store investeringer både i bygg og produksjonsutstyr. Bedriften har ekspandert i forrykende tempo, og mange har vært bekymret for at det har gått for raskt. Like fullt mener markedsdirektør Terje Westby at bedriftens kompetanse er så viktig for deres kunder at det skal være vanskelig å flytte produksjonen til Kina. Det er kunnskapen og ikke volumet arbeidskraft som er konkurransefortrinnet. Vi håper det er riktig. 547 arbeidsplasser på ett og samme sted er å betrakte som en hjørnestein i samfunnet vårt.

Samtidig leverer Hapro gode resultater på arbeidsmarkedssida. Over 70 prosent av dem som er inne til yrkeskvalifisering har fått aktivt arbeid. I dagens arbeidsmarked trengs det mange hender, og det er godt at mange får egnet arbeid framfor å ikke ha noe å gjøre.

Hapro opererer innenfor en bransje der kravet til rask endring, høy kompetanse, og riktige beslutninger er stort. Hapro har det som skal til. I tillegg til en briljant ledelse og en høykompetent og dyktig arbeidsstokk, har bedriften et stort konkurransefortrinn; solide, tålmodige og seriøse eiere. Hadelandskommunene og fylkeskommunen sikrer stabilitet og langsiktighet i driften. Det gjør at de kan investere og vokse i det tempoet som markedet tillater.

Selv om eierne ikke får direkte avkastning på sitt eierskap, er samfunnsøkonomien svært god. Hapro tiltrekker seg høykompetente arbeidstakere, som igjen fører til ny vekst og positive samfunnsmessige ringvirkninger vi ikke har sett maken til.

Hapro har det som skal til. I tillegg til en briljant ledelse og en høykompetent og dyktig arbeidsstokk, har bedriften et stort konkurransefortrinn; solide, tålmodige og seriøse eiere.

Artikkeltags