Det er en prøvelse å være bilist om dagen. Da handler det ikke bare om frost, is og glatt vegbane. Det kommer jo bardus på oss hvert år, om enn noe tidligere i år enn tidligere. Utfordringen nå er i tillegg at både øst/vest-forbindelsen riksveg 35, og nord/sør-forbindelsen riksveg 4 er sterkt preget av vegarbeid. Du må påregne ekstra kjøretid, nesten uansett hvor du skal, og når du skal dit.

Er du av dem som handler i Gran, hadde du kanskje håpet at trafikkaoset nå er over, etter at flomvollvegen er nær ferdigstilt. Feil heldigvis. Det er nå det starter. Det blir nå bygging på begge sider av riksvegen. Fylkeskommunen starter snart byggingen av ny videregående skole, og Granstunet eiendom starter arbeidene med kjøpesenterutvidelse allerede nå i høst. Vi må nok bare vende oss til at anleggsmaskiner og anleggstrafikk er en vesentlig del av trafikkbildet også i tiden som kommer. Er det ikke flott?

Nei, det er ikke sarkasme. Anleggsmaskiner, vegarbeid, heisekraner, og alle andre håndverksrelaterte virksomheter er et sunnhetstegn, noe vi bør være glade for, selv når det står midt i vegen for oss, skaper trafikkork og forsinkelser. De er tydelig tegn på vekst og utvikling.

Det er gledelig å se alle slik prosesser som både har vært i gang en tid, og som nå planlegges. Her er hele Hadeland representert, og spesielt de etablerte lokalsentrene med Brandbu, Gran, Lunner, Roa, Grua, Harestua, og Jevnaker. Det betyr at vi bor i en region der utbyggere ser et potensial for utvikling. Det forsterker argumentene for at Hadeland er et attraktivt sted å bo.

Anleggsarbeidene er ikke bare velkomne de er nødvendige for å få til denne veksten. Det kan det være utfordrende å huske på det neste gang trafikken står bom stille, og du ser stresset på klokka. Akkurat der er arbeidet i vegen, men som vegvesenet sier: I vegen for deg. De gjør altså en jobb for oss. Sørg for at de får arbeidsrom, og gi dem gjerne et smil. Det vil veie opp litt for alle som kjefter på dem for å gjøre jobben sin.

Endelig i orden

Endelig ser det ut for at Randsfjordsferga er både i tipp topp stand, og tilbake i det som forhåpentligvis blir mer stabil drift. At det er på høy tid er ingen overdrivelse, men nå må vi starte med å legge dette bak oss. Gjort er gjort. Det vi kan glede oss over er at ferga er både sikrere og i bedre stand enn noensinne.

Det er et godt arvestykke som Gran kommune snart skal overdra til Oppland fylkeskommune. Forutsetningene for god, tett og varig kommunikasjon over fjorden er de beste.

Sørg for at de får arbeidsrom, og gi dem gjerne et smil.