Er den nye markaloven en lov som blir til på en udemokratisk måte, og som i sitt virke ødelegger for både friluftsfolk og landbruk?

Formålet med markaloven er å fremme friluftslivet og tilrettelegge for naturopplevelse i Marka. I forslaget til lovtekst skjer det blant annet gjennom at bygge- og anleggstiltak blir forbudt i Marka. Alle unntak krever at de er del av et arbeid med en arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan, og arbeid med dette krever tillatelse av Miljøverndepartementet. Flere frykter at dette fører til at alle tiltak blir både tidkrevende og kostbare.

Tor Øystein Olsen fra Grua maner til motstand mot loven. Han er leder for Maridalens Venner. Han er ikke imot at Marka reguleres. Derimot er han kritisk til hvordan loven nå foreslås. Han mener loven er for streng, og at dersom loven ble vedtatt for 50 år siden, ville Marka vært folketom i dag. Det er dystre framtidsutsikter han tegner. Kan det være så ille? Er det ikke flott at Marka vernes?

Vern handler om å finne en riktig balanse. Med fri benyttelse, kan Marka ødelegges. Med full brems, blir Marka gjort utilgjengelig. Begge ytterpunkter blir like ille. Marka er en oase mellom by og land. Den er arena for store naturopplevelser og rekreasjon. Den er også en viktig arena der barn og unge kan bli glad i naturen, og hvor de kan finne gode trim- og treningsforhold. Skal vi legge en klam byråkratisk hånd rundt all utvikling og tilrettelegging? Skal det være slik at noe så enkelt som vedlikehold av skiløyper i utgangspunktet er ulovlig?

Prosessen med utformingen av markaloven karakteriseres som under enhver kritikk. For eksempel har naturvern- og friluftsorganisasjoner fått møte med departementet i prosessen, men ikke grunneiere. Siden dette er en lov som vil påvirke forvaltningen av et så stort område, er det særdeles viktig at prosessen er ryddig og åpen.

Med den nye markaloven vil friluftslivet i Marka med markastuer og skiløyper stå i fare, frykter friluftsfolket. Blir dette konsekvens av lovforslaget, må arbeidet stanses. Det må være bedre balanse mellom vern og bruk. Det må kunne åpnes for en viss aktivitet, også innenfor markagrensa. Det kan ikke være slik at gode forslag, som de Harald Nyhus, leder av skigruppa i Harestua IL, nylig presenterte i Hadeland, stanses av firkantet og tungrodd byråkrati. Mye av arbeidet som gjøres ute i Marka, drives på frivillig basis. Rigide og tungrodde systemer vil kvele engasjementet, og i praksis bygge ned tilbudene som så mange benytter og er glade i. Det er viktig å kjempe for Marka, men kampen må ikke gå både på bekostning av verken eksisterende landbruk og næring, eller fornuftig forvaltning på dagens nivå.

Det må kunne åpnes for en viss aktivitet, også innenfor markagrensa.