I helga ble det klart at flertallet av den sveitsiske befolkningen, i en folkeavstemning, har stemt for et forbud mot å bygge nye minareter. Det betyr at religion har inntatt Sveits' reguleringsplanarbeid. Ikke bare det, det er bare islam som omfattes av forbudet.

Hvorfor skal en lokalavis skrive om den sveitsiske folkeavstemningen? Beslutningen er tatt langt unna, og konsekvensene er like fjerne. Derimot er signalet farlig fra et nøytralt og fredelig land som Sveits. Dette sier noe om de sterke kreftene som ønsker mindre toleranse i samfunnet, også det lokale, ikke helt ulikt det vi opplevde i Mellom-Europa på slutten av 1930-tallet. Det endte som kjent med andre verdenskrig.

Forslaget om forbud mot bygging av minareter kom fra høyresiden i sveitsisk politikk. De greide å innhente de nødvendige 100.000 underskriftene for å få en folkeavstemning. Så spilte de på frykt gjennom annonsekampanjer, før de altså fikk det nødvendige flertallet mot bygging av minareter.

Minareter er tårn som bygges i tilknytning til moskeer, muslimenes bønnehus. De fleste av Sveits 400.000 muslimer kommer fra det tidligere Jugoslavia, og ekstremisme er lite utbredt. De aller fleste moskébyggene er svært lite prangende, og bare fire har i dag minareter. Flere blir det nå ikke.

Både den sveitsiske regjeringen og nasjonalforsamlingen har fordømt forslaget som et brudd på landets grunnlov, religionsfriheten og landets lange tradisjoner med toleranse. Det hjelper lite. Folket har talt.

Denne saken kan få en svært sterk signaleffekt. Høyreekstremismen som synliggjøres i Sveits, kan lett brukes av ekstreme grupper innenfor islam, som også har interesser av voldsomme konfrontasjoner mellom religionene. Vi har relativt nylig sett hva, for oss relativt uskyldige, avistegninger kan gjøre med stabiliteten i verden. Denne saken er på mange måter verre. Her forskjellsbehandles og undertrykkes én religion.

Religiøs diskriminering hører ikke hjemme i siviliserte samfunn, verken det sveitsiske eller det norske. Når det er sagt, gir ikke religionsutøvelse en blankofullmakt. Du må forholde deg til samfunnets lover og regler. Bryter du disse, både må og skal det reageres. I det norske, som de fleste andre demokratiske samfunn, er heldigvis disse lovene religionsnøytrale. Reglene gjelder for alle, uansett tro.

Vi må gjerne stanse bygging av byggverk som ikke harmonerer med lokale byggeforskrifter, men det må baseres på mål og form, ikke religion.

Vi må gjerne stanse bygging av byggverk som ikke harmonerer med lokale byggeforskrifter, men det må baseres på mål og form, ikke religion.