Hadelandsgutta i Tendo imponerer ikke bare med å utvikle skoleprosjektet sitt til arbeidsplass. Gjennom nyetableringen av Tendo Customs går de også mot trenden i næringslivet, der antall nyetableringer er på veg ned. En slik satsing står det respekt av.

Det sier ikke rent lite om Vegard Brenden og Andreas Gaarder sitt skoleprosjekt når de nå kan la det møte konkurransen i det profesjonelle næringslivet for alvor. Det viser at fundamentet som ble bygget opp da de ennå gikk på videregående skole er solid. Fundamentet har gitt gutta to viktige forutsetninger. Det viktigste er at de har jobbet hardt og lært av feil undervegs. I tillegg har de opparbeidet en ydmykhet som gjør at de nå velger å invitere øvrig næringsliv til å gi dem råd, og til å etablere samarbeid med dem. Kombinasjonen av hardt arbeid, ståpåvilje og ydmykhet er en god oppskrift på suksess.

At en ungdomsbedrift nå utvikler seg til en ordinær bedrift etter endt skolegang, er ikke bare en bekreftelse på at etablererne bak har gjort et godt stykke arbeid. Det betyr at også Hadeland videregående skole har mye å være stolt over. Historien om Tendo må være den ultimate bekreftelse på at undervisningen og veiledningen skolen har gitt er førsteklasses. Dette blir kronen på verket for en skole som allerede har forsynt seg grovt av premiebordet i konkurranser mellom ungdomsbedrifter både regionalt og nasjonalt.

At antall nyetableringer i næringslivet for øvrig synker, kan ha sammenheng med det spesielle næringslivsåret vi har bak oss. Flere har vært usikker på framtiden, og mange har utsatt sine etableringer av den grunn. Til tross for denne usikkerheten, har altså nær 100 nye virksomheter etablert seg på Hadeland bare siste halvår. Det er en hyggelig utvikling, selv om disse tallene ikke sier noe om hvor mange som på samme tid har lagt inn årene.

Det handler om å tro på seg selv, og om å tro på framtida. Å drive sin egen virksomhet har svært mange fordeler. Du er din egen sjef, og styrer både tid og innsats selv. Tiden er nå god for å være gründer. Pilene i både samfunn og markeder peker oppover igjen, og troen på framtiden er tilbake. Nå handler det bare om å overvinne usikkerheten. Den usikkerheten bør kunne bli redusert etter veiledning fra en etablererveileder, som Kari Isingrud.

Går du med en drøm, er tiden god for å realisere den nå. Visst ligger det mye arbeid i å starte noe nytt, og det nytter ikke å ta snarveger. Det har Tendo-gründerne lært både på skolen og i praksis. Samtidig viser de at det går, selv for dem som akkurat har avsluttet videregående skole. Det handler bare om å ha tro på det man driver med, og utholdenhet til å følge drømmen i land.

Det handler bare om å ha tro på det man driver med, og utholdenhet til å følge drømmen i land.