Rødgrønne løfter på beddingen

Artikkelen er over 13 år gammel

Gardsbruk på Hadeland, som bare for ti-femten år tilbake var regnet som en solid arbeidsplass, gir i dag ikke inntektsgrunnlag for en familie, - knapt for én person. Det må stadig mer jord eller tilleggsinntekter til for å kunne investere i nødvendig utstyr for å være i takt med tiden som matprodusent.

DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Foran vårens jordbruksoppgjør er det betimelig å spørre, - er det vilje til å opprettholde et anstendig jordbruk i Norge? Er tanken bak vår rødgrønne regjering likevel at framtidens bonde skal havne som en kulturlandskapspleier. Ja, så gi lyd. Det er langt bedre enn å leve i uvisshet og frustrasjon. Da må den enkelte ta regjeringens beslutning til etterretning, og innrette seg deretter.

Svaret kan komme før såkornet spirer. Dette på bakgrunn av Soria Moria-erklæringen, der løftene for snart to år siden har skapt håp og nytenking. Da ble det lovet å sikre bøndene en inntektsutvikling på linje med andre grupper. Det samme gjaldt sosiale ordninger. De konkluderte sågar med at de ville sikre et landbruk med variert bruksstruktur over hele landet. Nå venter vi i spenning på de rødgrønnes vurderinger. Er det vilje til å løfte bøndene opp på det nivå de hører hjemme?

Dagens matprodusenter er utålmodige og forventer resultater. Et lys i tunnelen er at et stort flertall av listetoppene til høstens kommunevalg hevder at de vil støtte opp om landbruket. Det kom fram i en undersøkelse som Norges Bondelag gjennomførte nylig. Av de 1.037 lokalpolitikerne som svarte på undersøkelsen, mente hele 60 prosent at støtten bør økes. Dette er et signal vi forventer at regjering og storting vil merke seg.

Landbruket gir arbeidsplasser. Langt flere enn du tror. Uten et helhetlig landbruk kan vi også se langt etter turistenes gunst. Etter vårt skjønn er det viktigst av alt at det satses på å opprettholde og utvikle et landbruk som gir mulighet for sjølberging. Vi er langt fra det målet. Det kan bli skjebnesvangert.

Det er vel ingen som lenger tviler på at landbruket har sakket akterut i inntektsutviklingen sammenliknet med de aller fleste yrkesgrupper her i landet, og situasjonen er vanskelig for mange. Flere stiller seg nå spørsmålet om de har ei framtid som bønder.

Det er ingen automatikk i at neste generasjon vil overta odelsgarden. Motivasjonen blir borte, når økonomien innen både korn-, kjøtt- og melkeproduksjon skranter. Resultatet er at melkekvoter blir solgt eller leid bort, jord bortforpaktet, og beitemark lagt ut for boligbygging.

Det holder ikke lenger å være idealist. Langt de fleste er avhengige av å hente inntekter utenfra. I vår region er det snart bare en håndfull som kan kalle seg heltidsbønder. Det er tankevekkende, vi med vår kvalitetsjord og muligheter for å produsere gode produkter.

Det holder ikke lenger å være idealist. Langt de fleste er avhengige av å hente inntekter utenfra.

Artikkeltags