Det kunne meget vel ha vært det praktisk-pedagogiske alternativet PRA i ungdomsskolen, som også ble vedtatt nedlagt. Det ble dagaktivitetstilbudet på Bergosenteret som ble stående som en slags symbolsak for de økonomiske prioriteringene i Lunner kommune. I tolvte time reddes videre drift, i første omgang ut 2010.

Nå gjenstår bare en diskusjon rundt hva som er salderingsposten; fortsatt eiendomsskatt på dagens nivå, eller økt takstgrunnlaget for boenheten på landbrukseiendommer. I etterkant av voteringen i kommunestyret innrømmet Høyre at deres forslag om økt takstgrunnlag i bunn og grunn var et taktisk utspill mot Senterpartiet, som svar på at Senterpartiet beskyldte Høyre for å ofre dagtilbudet til fordel for redusert eiendomsskatt.

Diskusjonen rundt finansieringen av dagsenterdriften ved Bergosenteret er interessant. Den viser nemlig hvilke muligheter eiendomsskatten åpner, samtidig som det viser hvilke upopulære kutt du må foreta for å kunne fjerne en så viktig inntektskilder for de fleste kommuner, som eiendomsskatten nå har blitt.

Ingen skatteordning er rettferdig. De som er uenige i det kan umulig ha fått med seg at flere av landets rikeste er nullskattytere. Heller ikke eiendomsskatten slår helt rettferdig ut, men at den har kommet for å bli virker stadig mer sannsynlig. Kommunale tjenester koster, og noen må betale. Så mens kommune- politikerne fortsetter jakten på innsparinger og effektiviser-inger, må både Lunner og Gran vedta budsjetter med eiendomsskatt. Dette til tross for at styringspartiene i begge de to kommunene har gått til valg på å fjerne skatten.

Lettere skal det ikke bli for kommunene i tida som kommer. Gjennom det siste året har kommunens inntekter hatt en positiv utvikling, blant annet i form av ekstraordinære tiltaksmidler som følge av finanskrisen. Nå varsler finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) innstramming i pengebruken. Dermed må kommunene eksempelvis beregne å betale full pris for både vedlikehold og utbygging av kommunale bygg i årene som kommer. Det vil påvirke kommunens handlingsrom på andre områder.

Den forhatte eiendomsskatten er tung å bli kvitt, og lettere ser det ikke ut for å bli. Heldigvis fører de ekstra inntektene til at kommunene kan styrke sine tjenester, til beste for innbyggerne. Brukerne av Bergosenteret kan takke en sterk og god venneforening, som har bidratt til å holde hjulene i gang i 2009, blant annet gjennom private gaver. De har også overbevist politikerne om at det er riktig å satse på senteret. Til neste budsjettprosess har Høyre trolig sjekket partiprogrammet, og lagt bort ideen om å finansiere dette med økt skattetrykk på lokale næringsdrivende.

Den forhatte eiendomsskatten er tung å bli kvitt, og lettere ser det ikke ut for å bli.