Norge er en nasjon av syter, hevdet administrerende direktør Finn Bergesen jr. i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i NRK i går. Bergesen mener det høye sykefraværet i Norge kommer av at arbeidstakerne klager for mye.

Arbeidsgiverne har et særlig stort ansvar for å få sykefraværet ned, sier YS-leder Randi Bjørgen og mener Bergesen bommer med sin kritikk. - Nå må vi alle ta oss kraftig sammen for å få bukt med sykefraværet. Det ligger et særlig ansvar på arbeidsgiverne for å ta arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv skikkelig på alvor. Da blir det fullstendig skivebom når Bergesens anstrengelse består i at han på NRK kjefter på dem som er syke, sier YS-lederen.

YS hevder i en pressemelding at sykefraværstallene viser at arbeidet med avtalene om et Inkluderende Arbeidsliv (IA) ikke er tatt nok på alvor. Men bildet er ifølge Bjørgen ikke sort/hvitt. Det er først og fremst langtidsfraværet som stiger og ikke det egenmeldte fraværet. Bjørgen erkjenner at også arbeidstakersiden har et stort ansvar og ber om en bedre dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Signalene NHO-direktøren sender kan være med på å underbygge påstanden om et rått arbeidsliv og arbeidsgivere som ikke bryr seg om sine ansatte. Det er langt fra virkeligheten, og vitner ikke om et klokt lederskap fra NHO-direktørens side. Ser vi litt ut over egen landegrense, og tillater oss å lette litt på sløret foran øynene våre er det vel ingen som ikke kan være enige om at vi helhetlig har et godt arbeidsliv i landet vårt.

Vi har høy reallønn. Vi har gode helse- og miljøsikkerhetsordninger og gode velferdsordninger. Nordmenns helse blir stadig bedre mens sykefraværet likevel øker. Aldri har vi vært så friske og likevel følt oss så dårlige. Aldri har vi levd lenger enn nå, og aldri har vi sluttet tidligere i arbeidslivet.

Etter vårt syn gir gårsdagens arrogante NHO-utspill grunn til ettertanke og bør fungere som et videre diskusjonsgrunnlag for den enkelte av oss. Ikke bare innen arbeidslivet, men helhetlig. Vi må rett og slett se på vår egen hjemmesituasjon med kritiske øyne, og sette søkelys på egne prioriteringer. Et høyt sykefravær handler ikke bare om arbeidsliv, men mer om hvordan vi i bunn og grunn har det med oss selv; Speile våre liv.