Det er nesten surrealistisk å høre ferske øyenvitneskildringer fra legekontoret. Ikke før har den verste bølgen med motforestillinger mot svineinfluenasvaksinen lagt seg, før realiteten plutselig nærmest er kamp om å få vaksinen. De mest engasjerte skyr få midler. Spisse albuer, sniking og frekkheter er bare en del av bildet. Noen er så frekke at de regelrett ljuger seg framover i kø.

Det er surrealistisk fordi dette er scener vi er vant med å se når hjelpesendinger ankommer kriserammede land i den tredje verden. Nå ser vi visse paralleller i Norge selvsagt i annen skala, men mentaliteten er den samme. Også på lokale legekontorer har vi fått rapportert tilløp til utrivelige køtilstander. Det er ubehagelig å oppdage disse kreftene. Det er ubehagelig å se at egoistiske behov settes i første rekke, og at beslutninger tatt på vegne av fellesskapet blir satt i andre rekke.

Alle som ønsker skal få svineinfluensavaksine. Det handler bare om tid. De som er i en definert risikogruppe skal vaksineres først, da det er disse som har størst sjanse for å bli alvorlig syke, og faktisk dø. Hvordan da noen som ikke er i denne risikogruppa har samvittighet til å snike i køen, er vanskelig å forstå. Det kan få fatale konsekvenser for dem som er i risikogruppa, og som ikke får den nødvendige vaksinen tidsnok.

Assosiasjonene blir mange og stygge i forhold til dem som sniker de som setter seg selv over og foran sambygdinger. Det er ikke det minste rart det blir krig.

Om myndighetenes informasjon har sviktet på mange punkter, er i alle fall noe klart. Alle som ønsker vaksinen, vil bli vaksinert, men det vil ta tid. Logistikk og praktisk gjennomføring er flaskehalser. Det vil gå flere uker før hele befolkningen er vaksinert. Det som er viktig da er at de som er mest utsatt får vaksinen først. Så vil myndighetene over tid styre prioriteringsrekkefølgen. Alle skal få.

Enøyde banditter

Etter at vi stilte klokka til vintertid i helga, har ettermiddagene blitt enda mørkere. Det blir stadig tydeligere at det lurer enøyde banditter rundt enhver sving. Nei, vi snakker ikke om kriminelle, men om bilene våre. Altfor mange har lys som ikke er i orden. Noen mangler enkeltlys, mens andre har feil justert lys, eller bruker dem feil. Nå må vi ha en lysdugnad. Det handler om å styrke trafikksikkerheten. Tar alle ansvar for sin egen bil, er vi raskt i mål. Husk også regler for bruk av grøfte-/tåkelys og ekstralys. Gjør du ikke dette riktig, utgjør du ikke bare en fare for andre i trafikken, som enten ikke ser deg eller blir blendet. Du risikerer også bot.

Hvordan da noen som ikke er i denne risikogruppa har samvittighet til å snike i køen, er vanskelig å forstå.