Hvorfor hører vi ofte om ungdom med anorexia, men nesten aldri om overvektige ungdom? Er det et tabu?

Ungdomsredaksjonen har snakket med fire elever ved Lunner ungdomsskole. Mange ville kanskje ventet at de syntes det var for mye fokus på kropp, og at veiingen og målingen bare ville bidra til mer slikt fokus. Der tok vi feil. Elevene mener tvert imot at kartlegging og veiledning vil gjøre situasjonen bedre. Argumentasjonen gir mening. Hvis problemet dysses ned og dyttes under teppet, hvordan skal vi da lære det vi trenger for å gjøre noe med det?

Å unnvike problemet er kanskje det enkleste, men det gjør jo ingenting med årsaken. Vi kan toe våre hender og si at datamaskiner, internett og TV har kommet for å bli, og at disse tingene gjør oss mer passive enn før. Det blir for enkelt. Som så mye annet her i verden: Om vi ikke møter og konfronterer problemene, får vi ikke gjort noe med dem heller.

Generelle ordninger med skolefrukt eller varm skolemat er sikkert bra, men du gjør jo bare noe med symptomene. Skal kommende generasjoner kunne motvirke overvekt, spiseforstyrrelser og lite fysisk aktivitet, må de først forstå hvorfor det er et problem. Så må de vite hvordan man havner i slike problemer, og så må man få kunnskap om hva man kan gjøre for å unngå problemene, og eventuelt komme ut av dem.

Kropp må ikke få lov til å bli et tabu ingen tør snakke åpent om. Vi må kunne snakke åpent om det. Det må kunne være helt naturlig. Da kan måling og veiing være en god begynnelse, men det er også det det er, en begynnelse. Vi må ikke bare påpeke et faktum. Vi må inn og hjelpe hver enkelt med hva det betyr for dem, og hva de kan gjøre for å rette opp det nødvendige, og styrke det som er bra.

Visst har foreldre hovedansvaret for å lære sine barn om en sunn livsstil. Samtidig trenger vi et samfunn som underbygger dette, først og fremst gjennom åpenhet. Vi må kunne tørre å snakke om kropp og kosthold uten å frykte at vi påfører noen spiseforstyrrelser. Det er først når vi snakker om dette åpent at vi kan få fram mangfoldet. Vi kan vise at det er mye som på bakgrunn av gener og arv er helt normalt. Samtidig kan vi vise at det er andre ting vi kan styre selv med trening og kosthold. Vi må utdanne og ansvarliggjøre hver enkelt i forhold til å ta vare på egen kropp.

Vi må utdanne og ansvar­liggjøre hver enkelt i forhold til å ta vare på egen kropp.