Snart er det noen som ringer på døra di. Har du tenkt på hva du vil gjøre? Hvordan vil du ta imot bøssebærerne for årets TV-aksjon? Hva vet vi om det pengene de samler inn skal brukes til?

Det ble stor ståhei da det ble kjent at årets vinner av Nobels fredspris er USAs president Barack Obama. Kritikerne mener at prisen nok kan være berettiget, men ikke nå. Obama har ikke sittet mer enn ti måneder ved makten. Han har bare snakket om fred. Et karismatisk vesen som snakker om fred i verden har også deltakerne i en missekonkurranse. De vinner jo ikke fredsprisen for sitt ønske.

Vi skal ikke brodere ut Obamas innsats her. Ettertiden vil vise om tildelingen var riktig. Koplingen til årets TV-aksjon er dog interessant. Den handler om bekjempelse av fattigdom i hele verden, og nettopp fattigdom og forskjeller i ressurser ses på som en av det viktigste årsakene til krig og ufred. Derfor er det viktig å bekjempe fattigdom.

Årets innsamlede midler under TV-aksjonen går til CARE, en verdensomspennende organisasjon som har som fremste mål å skape en verden uten fattigdom. Det er et hårete mål. Hvordan skal de greie det? Hva kan vårt bidrag bety?

CARE sin organisasjon i Norge teller ikke flere enn 14 mennesker, men har aktiviteter i ikke mindre enn 22 land. På verdensbasis er hjelpeorganisasjonen CARE den tredje største med aktiviteter i 71 land, men pengene fra TV-aksjonen vil gå til den norskdrevne delen av virksomheten.

Det store spørsmålet er hvordan fattigdom kan bekjempes. CARE har valgt å spisse sin innsats mot kvinner. Hvorfor? Trenger ikke alle fattige hjelp? Jo, det gjør de, men jenter og kvinner i fattige land har dårligere odds for å klare seg. Jenter får sjelden skolegang, blir analfabeter, blir giftet bort før de er 15 år, og blir ofte mødre før de er 18. Tall fra Verdensbanken viser i tillegg at kvinner er flinkere til å dele sin inntekt med dem rundt seg enn det menn er. Derfor får hjelp rettet mot kvinner større effekt for flere.

CARE har 20 års erfaring med mikrofinans i form av låne- og sparegrupper i Niger, og resultatene er forbløffende. Startkapitalen er lav, men gir raskt resultater. I motsetning til nødhjelp eller rene gaver, gjør mikrofinans dette til starten på virksomheter som mottakerne selv bygger fra grunnen. Derfor blir effekten også mer langvarig. Nå skal suksessoppskriften spres, men da trengs også hjelp.

«Sterkere sammen» er CAREs motto. At kvinnene i fattige land er det, er utvilsomt, men det hjelper at vi er sammen med dem. Det kan vi være på søndag. Ta imot bøssebærerne, vel vitende om at gaven vil forrentes i år framover.

Ta imot bøssebærerne, vel vitende om at gaven vil forentes i år framover.