Hadeland er tilbake i førersetet som grønn foregangsregion. Ja, for så viktig var det at kunstgressbanene i Gran idrettspark blir varmet opp med framtidsrettede energiformer. Hadde resultatet i stedet blitt en løsning basert på elektrisitet eller gass, hadde det blitt en skamplett på Hadelands grønne samvittighet. Nå blir det i stedet et prestisjeprosjekt vi kan vise fram og skryte av.

Det viktigste er selvsagt resultatet, men i denne saken har også prosessen, særlig den siste delen, en svært viktig rolle. Prosessen fikk som kjent en heller uheldig start. Gran idrettslag (GIL) ville ikke godta påkoplingsplikt til fjernvarmeanlegget til Norske varmeleveranser (NVL). De ville velge den billigste oppvarmingsformen. Det er ikke det minste rart. Idrettslaget er en organisasjon som drives først og fremst på dugnad og frivillighet. For at flest mulig brukere skal ha glede av anlegget, må baneleien holdes nede. Oppvarming av kunstgressbanen er en av de største kostnadsdriverne i driften. Derfor var det avgjørende at det ble valgt en form som sikret lavest mulig pris.

Tonen mellom GIL og NVL ble etter hvert nokså anspent, og det så en tid svært vanskelig ut. Skulle miljøalternativet tape for økonomien, eller måtte miljøalternativet tvinges gjennom med makt, på bekostning av tilbudet til frivillige lag og foreninger? Uansett ville vi som region tape. Enkelte gikk også så langt at de mente Hadeland ikke kunne fortsette å være en grønn energikommune om ikke fjernvarmen ble valgt.

Med skrinleggingen av fjernvarmeanlegget på Hanaknemoen friskt i minne, var det flere som nå lurte på om fjernvarmeutbygging rett og slett ikke var en moden løsning.

Oppfordringen til partene, inkludert representanter for hadelandskommunene, var mange. Nå måtte de sette seg ned og finne en løsning for oppvarmingen av Gran idrettspark. Forhandlet har de gjort. Nå framstår de som forsonte og forlikte. Begge parter framholder at de har fått en god avtale. Magnus Dehli får mye av æren for resultatet. Han har satt seg grundig inn i den fyringsmessige problematikken for denne typen anlegg. Det har bidratt til at både NVL og GIL har lært noe nytt, og fått en felles forståelse av behov. Det er grunnlaget den endelige avtalen er bygget på. Og avtalen sørger for en flying start for samarbeidet.

Mye av historikken i denne saken må vi skrive på kontoen for gode og tøffe forhandlere. Løsningen kom på bakgrunn av kunnskapsøkning og mekling. Nå ligger alt til rette for et resultat det både vil bli moro å jobbe med, og som aktørene stolte kan vise fram. Dermed er Hadeland tilbake i førersetet når det gjelder grønn utvikling. I det daglige vil en forhåpentlig fornuftig baneleie gjøre at hundrevis av barn, unge og voksne fra hele Hadeland kan boltre seg i en rikholdig idrettspark. Her snakker vi vinn-vinn.

Nå ligger alt til rette for et resultat det både vil bli moro å jobbe med, og som aktørene stolte kan vise fram.