Legene reagerer på «prislista»: – Framstår som et forsøk på å skremme politikerne

– Det estimeres 150–200 timers arbeid. Dette stiller fastlegene seg uforstående til.