Vil spleise på større legevaktlokaler i Gjøvik – lokal døgnvakt anbefales ikke

Rådmannen i Gran ber om fullmakt fra politikerne til å inngå avtale om å være med på å finansiere større legevaktlokaler i Gjøvik. Å hente legevakt på natt hjem til Hadeland blir ikke sett på som aktuelt.