Gå til sidens hovedinnhold

Leikvoll barnehage

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gran kommune overtok Leikvoll barnehage i 1991. Kommunen overtok vederlagsfritt alt inventar og utstyr som tilhørte den private barnehagen som Leikvoll Vel hadde drevet fram til da. Fra samme tidspunkt overtok kommunen driften av barnehagen. Dette går fram av en avtale mellom Gran kommune og Leikvoll Vel, datert 28. februar 1991. Denne avtalen gjelder fortsatt.

Kommunen leier lokaler av Leikvoll Vel, som er en forening der alle innbyggere i tidligere Leikvoll skolekrets kan bli medlemmer. Velet har per i dag 72 medlemmer. I utgangspunktet skulle kommunen betale 20.000 kroner per år i leie for lokalene, etter indeksregulering er dette beløpet vokst til 36.000 kroner i dag.

Ifølge avtalen har kommunen ansvaret for det innvendige vedlikeholdet, velet for utvendig vedlikehold. Som driver av barnehagen er det helt klart at det er kommunens ansvar å sørge for at de innvendige forholdene til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles til lokaler for en barnehage, varmeovner, belysning, toaletter og ventilasjon. Velets ansvar begrenser seg til det utvendige vedlikeholdet, noe som gjennom alle år har vært godt ivaretatt.

Les også

Oppvekstsenter i Grymyr: Kommunestyret vil vite mer før de går videre med saken

Leiebeløpet Velet mottar, kan nærmest kalles symbolsk. Det sier seg selv at dette ikke er ment å skulle dekke de ulike krav til innvendige tiltak som nye forskrifter og regler pålegger barnehagedriver å gjennomføre. Det er viktig å slå fast at dette helt og holdent er kommunens ansvar. Dessverre har ikke kommunen bestandig vært seg sitt ansvar bevisst, og Velet har utført og bekostet en rekke tiltak som ligger klart utenfor Velets ansvarsområde – utvendig vedlikehold. Gjennom en betydelig frivillig innsats har Leikvoll Vels medlemmer, og også foreldre i barnehagen, på denne måten gjort det mulig å drive denne barnehagen fram til nå. Selvsagt er dette et gammelt hus, men det er et hus med sjel. I tillegg er det her uteområder som få andre barnehager har maken til, med flotte og trygge turmuligheter sommer som vinter, skiløype og akebakke som ligger like utenfor døra.

Les også

Oppvekstsenter på Grymyr? Et politisk veivalg. Åpen invitasjon til alle politikere

Leikvoll barnehage har nå vært i kommunal drift i mer enn 30 år. Med rimelige påkostninger kan den fortsatt være en trygg og god oppvekstplass for ungene våre. Når noen nå ønsker å flytte denne barnehagen til Grymyr skole, handler det mer om å prøve å gi nødhjelp til en skole som har et svært svakt elevgrunnlag. Men det blir ikke flere elever på skolen selv om man får en barnehage på den andre siden av gjerdet. Og når noen nå forsøker å «snakke ned» Leikvoll barnehage, glemmer man lett de fortrinn denne barnehagen faktisk har, og som det er opp til de ansatte å utnytte.

Dersom Gran kommune som eier og driver av Leikvoll barnehage i tillegg sørger for å gjennomføre de tiltakene som vitterlig er kommunens ansvar, vil Leikvoll Vel fortsatt stille opp – slik det har vært gjort gjennom alle de årene barnehagen har eksistert.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.