Gå til sidens hovedinnhold

Leirskole – mer enn bare leir

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har vi en lang tradisjon for leirskoleopphold, enten i slutten av barneskolen eller tidlig på ungdomsskolen. Tidligere har dette vært betalt av foreldrene, for eksempel gjennom loddsalg, dugnader og mer eller mindre frivillige tilskudd til klassekassa. Denne ordninga ble gradvis mer og mer kritisert for å være i strid med gratisskoleprinsippet, og i 2019 ble det vedtatt at kommunene må tilby et gratis leirskoleopphold eller skoletur med minst tre overnattinger.

Utdanningsdirektoratets føringer for leirskole sier følgende:

  • turen må ha en varighet på minst tre overnattinger
  • flere av aktivitetene på turen skal være opplæring.
  • tilbudet skal være gratis og alle elever skal ha mulighet til å delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

For å sikre økonomien i tilbudet ble det gitt øremerka tilskudd i 2019. Fra 2020 er tilskuddet bakt inn i rammetilskuddet til kommunen. Dette gir, dessverre, Gran kommune muligheten til å frigjøre deler av disse midlene til å dekke andre kostnader i kommunen dersom de velger et tilbud som koster mindre enn tradisjonell leirskole.

Elevene i Gran har tradisjonelt reist til leirskoler på kysten. Noen klasser har reist til fjells. I 2020 og 2021 rakk ei gruppe fra Gran å reise på sitt avtalte opphold mens de andre gruppene fikk sine utsatt på grunn av koronasituasjonen. Da gruppene som fikk sin tur utsatt skulle få sin leirskole valgte kommunen å bruke en lokal aktør. Selv om Utdanningsforbundet ser økonomiske og praktiske argumenter for å gjøre det slik, vil vi minne om at det er viktig at alle elever i Gran får et likeverdig tilbud, uavhengig av årskull og hvilken skole de går på.

Kommunen vurderer å fortsette å bruke lokale aktører til de lovfesta skoleturene i årene framover. Utdanningsforbundet ser at dette både er billigere og støtter det lokale næringslivet, men er det like bra? Å reise fra Hadeland til kysten eller høyfjellet gir elevene både erfaring med å pakke til en lengre reise der ingen kan komme etter med det du har glemt, reise et godt stykke sammen og muligheten til å utforske helt andre naturtyper enn vi har utenfor døra her i Gran. Det ligger mye livsmestring i å reise sammen, greie seg et godt stykke hjemmefra og komme hjem med sekken full av opplevelser.

Når elevene reiser til en av de veletablerte leirskolene, møter de erfarne pedagoger som har lang erfaring med å organisere opplæring i en annen kontekst enn på skolen. Gode leirskolepedagoger tilbyr opplæring av høy kvalitet som dekker læreplanmål på en måte lærerne ikke har anledning til på skolen. Leirskole er rett og slett mye mer enn leir.

Årets lokale leiropphold ble billigere for kommunen. For de foresatte var ikke det tilfelle. Alle som har sendt ett eller flere barn på leirskole er godt kjent med pakkelista som kommer: Skal elevene ut i all slags vær må de være kledd deretter. Leirskolene som Gran har pleid å sende elever til, tilbyr utleie av robust regntøy til en rimelig penge. I år måtte elevene har egna friluftstøy til all slags vær selv. Langt fra alle elever har regntøy som er godt nok til denne typen friluftsliv fra før. Når de foresatte må skaffe dette til elevene skal på tur, blir det gjerne store forskjeller i kvaliteten på utstyret. Hvor blir likhetsprinsippet av da?

Hvis kommunen skal forandre på leirskoletradisjonen slik at deler av tilskuddet kan brukes til å dekke andre kostnader, er det viktig at det gjøres på grunnlag av grundige evalueringer av både tidligere leirskoleopphold og årets turer. Erfaringene fra årets opphold er at det var artige aktiviteter for elevene, lite opplæring og mye fritid som elevene disponerte selv. Selv om det var en bra leir, var det ikke skole. Leirskole koster, men det er det verdt.

Kommentarer til denne saken