BRANDBU: Mannen møtte i Hadeland og Land tingrett sist uke, tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på en jente som bodde ved barnevernsinstitusjonen i Brandbu. 14. november 2002 skal overgrepet ha skjedd.

Mannen har hele tiden nektet straffeskyld. Men retten har ikke festet lit til hans forklaring, om at jenta var utsatt for en blotter inne på en bensinstasjon på Jevnaker. Jenta forklarte i retten at det var en historie tiltalte hadde funnet på etterpå, for å dekke over det som egentlig hadde skjedd.

«Retten finner det bevist ut over rimelig forstandig tvil at tiltalte utsatte fornærmede for et slikt seksuelt overgrep som hun har forklart», skriver dommer Ingjerd Thune i dommen. Hun skriver også at det ikke er grunn til å trekke jentas forklaring under tvil, fordi hun i forkant av episoden har hatt et godt og trygt forhold til mannen. Retten legger i sin dom vekt på at tiltalte var leder for Garm og var jentas hovedomsorgsperson.

I sin straffutmålelse, peker retten på at jenta har hatt store problemer etter denne hendelsen, og at mannen har utnyttet sin situasjon som leder for barnevernsinstitusjonen. I formildende retning legger retten til grunn at det har gått to år før saken kom opp for retten.