HADELAND: I mars i fjor vedtok alle tre kommunestyrene på Hadeland at det skal jobbes fram en handlingsplan for bedre inkludering av LHBT-personer; lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Nå er arbeidet med planen godt i gang. Før sommerferien var Vibeke Buraas Dyrnes og Malin Hansen fra prosjektgruppa på besøk i kommunestyrene for å orientere om arbeidet så langt.

– Hvorfor er det viktig å ha en egen handlingsplan for inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet? Jo, fordi det er svært utfordrende å være en person som bryter med slike normer, særlig på bygda. For eksempel er en mer utsatt for mobbing, innledet Malin Hansen foran Lunner kommunestyre 15. juni.

Museet og bibliotekene

Dyrnes jobber ved regionrådet for Hadeland og er prosjektleder i arbeidet med handlingsplanen. Styringsgruppa består av en politiker fra hver kommune, mens arbeidsgruppa består av en ansatt fra hver kommune.

Dyrnes og Hansen fortalte politikerne litt om av hva planen skal inneholde når den skal være ferdig i desember.

De nevnte blant annet kampanjer gjennom skoler og barnehager, det skal være et arrangement på Hadeland folkemuseum allerede i høst, og det planlegges kampanjer sammen med bibliotekene.

– Handlingsplanen skal være et verktøy for kommunene og vise hvilke tiltak som finnes tilgjengelig, for det finnes faktisk mye ressurser allerede. Som blant annet undervisningsopplegg for skoler, sa Dyrnes til politikerne.

Ønsker mer variasjon

Hansen forklarte videre at et tiltak for bedre inkludering handler om kommunikasjon.

– For eksempel er gjerne illustrasjonene kommunene bruker fulle av stereotypier. Her kan vi ha mer variasjon og mangfold. Vi trenger ikke bare å vise hvite, heterofile familier i det vi kommuniserer ut til omverdenen, påpekte hun

Handlingsplanen skal gjelde for perioden 2017–2021 og skal legges fram for kommunestyrene før jul.