– Bolighuset er Sefrak-registrert med vernekategori 2 i det lokale registeret, heter det i et brev fra kommunen til Randsfjordmuseet, i sakens anledning.

Kommunen lurer videre på om museet har noen dokumentasjon/vurderinger på bygget og eiendommen, eventuelt om museet har anledning til å utarbeide en rapport før saken oversendes til fylkeskommunen på høring.

Planlegger utbygging

Lidskjalvgutua 5 ble solgt fra Gran kommune til TG Eiendom Gran AS i juni i år, etter budrunde i det åpne markedet.

TG Eiendom Gran AS planlegger leiligheter, familieboliger og næringsarealer.

Vil rive

Felix arkitekter AS har nylig, på vegne av eier, sendt kommunen et planinitiativ for en reguleringssak.

– Bygget er ikke egnet for rehabilitering, og vil bli foreslått revet, skriver firmaet i materialet de har sendt kommunen.

Dette er Sefrak

Sefrak er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret.

I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren.

Hovedformålet med Sefrak-registeret er, ifølge Riksantikvaren, først og fremst et generelt kulturhistorisk register, blant annet til bruk i lokal forvaltning.

Gran kommune ønsker å ha fokus på lokalhistorisk byggeskikk, men samtidig tilrettelegge for utvikling av allerede eksisterende eiendommer.