Lite vekker så stor interesse som småbruk, men dette skiller seg ut

Kombinasjonen småbruk og beliggenhet i umiddelbar nærhet til Gran sentrum vekker interesse i boligmarkedet.