Livet med den nye distansen til de jeg er glad i

Frivillig singel og aleneboende – livet er veldig greit på hjemmebane med tanke på trangboddhet, finne-på-ting-presset og det som kan føles som gnål. Mens familielykken er under et visst press er det den nye distansen til de jeg er glad i som bekymrer meg.