ROA: Mølmen og kollega Roger Jenssen, prosjektdirektør, orienterte Lunner-politikerne om deres anbefalinger knyttet til framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Det innebar blant annet framtidig desentralisering av sykehustjenester.

– Hvorfor skal vi på Hadeland fortsatt være en del av den sykehusregionen vi er i dag? spurte Ulf Rogneby (V) om etter orienteringen.

Han har tidligere ytret seg kritisk til at Lunner fortsatt skal tilhøre Innlandet, og har foreslått å se mot Akershus.

– I framtida tror jeg deres innbyggere vil bruke det sykehuset som er best. Med bedre veg i framtida blir også reisevegen kortere og forskjellen kanskje ikke like stor som i dag. Svaret er at vi må tilby sykehustjenester av høy kvalitet og desentraliserte tjenester, svarte Mølmen.

Svarte for sykehuset

Mette Aas-Kilstad (KrF) var ikke helt fornøyd med svaret.

– Hvorfor skal vi tilhøre Innlandet når vi er så nærme Akershus og Oslo med andre store sykehus? spurte hun.

Høyre-politiker Bjørn Haugen Morstad dristet seg til å svare på vegne av gjestene fra Sykehuset Innlandet.

– Hvis vi ikke tilhører Sykehuset Innlandet vil det aldri bli bygd noe LMS på Hadeland. Det er svaret på det spørsmålet.

Mølmen sa seg enig i svaret fra Morstad.

Fylkespolitikerne har nylig sagt at de ønsker et lokalmedisinsk senter (LMS) på Hadeland. Høringsfristen i saken om ny sykehusstruktur for Innlandet er 12. mai.

– Forutsetter interkommunalt samarbeid

– Det har vært usikkerhet om Sykehuset Innlandet ønsker et lokalmedisinsk senter på Hadeland. Er dere nå proaktivt for dette? Jeg kan fortsatt lese i papirene deres om et eventuelt LMS på Hadeland, sa Trygve Brandrud (Sp).

– I vår utredning sier vi at det bør være et LMS på Hadeland som en del av framtidig sykehusstruktur. Men, dette forutsetter interkommunalt samarbeid og initiativ, svarte Mølmen.

Hun pekte til slutt på at de lokalmedisinske sentrene i Fagernes og i Gudbrandsdalen ble til som følge av lokalt initiativ og godt interkommunalt samarbeid.

LES OGSÅ: Beskjed fra Lunner: Glem Skjervum, Gran

Sykehuset ser for seg mer enn «bare» røntgen på Gran