Gå til sidens hovedinnhold

Løfter kvinner opp

25. november var FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vi kunne ønske at det ikke var behov for en slik dag, men denne merkedagen er mer aktuell enn noen gang.

Ditt Hadeland

I år ønsker vi å løfte frem våre medsøstrer i Guatemala hvor Norges Bygdekvinnelag samarbeider med Utviklingsfondet for å bedre kvinner og kaffeprodusenters kår i prosjektområdet Huehuetenango.

Guatemala ligger nesten på topp på den internasjonale statistikken over vold mot kvinner. Gjennom bistandsprosjektet har vi erfart at det å hjelpe bygdekvinner til utdanning og økonomisk selvstendighet kan bidra til å redusere vold.

I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeidet for å bedre kvinners kår, matsikkerhet, ernæring og likestilling. I Guatemala samarbeider vi med Utviklingsfondet om å gjøre det samme. I kvinnegruppene og kaffekooperativene som bygdekvinnene i Guatemala etablerer, får kvinnene ny kunnskap, bygger selvtillit og lærer av hverandre, slik at de står sterkere sammen. Kaffekooperativene jobber for å bedre økonomien, kaffekvaliteten og ikke minst rettighetene for de kaffeproduserende småbøndene.

Noe som knytter oss nordmenn til landet Guatemala – kanskje uten at vi tenker over det – er kaffe. Nordmenn er et kaffedrikkende folk. Mange småbønder i Guatemala er helt avhengig av kaffeproduksjon for å skaffe seg inntekt og å ha mat på bordet.

I fjor møtte Bygdekvinnelaget en liten gruppe småbønder fra Guatemala på besøk i Norge. De var her for å promotere kvalitetskaffen de selv produserer. Nå finner vi kaffe fra kaffebøndene i Huehuetenango i hyllene i norske dagligvarebutikker. Et norsk kaffehus har valgt å importere 300 sekker med kaffe, og har betalt 50 dollar mer per sekk for kaffen enn bøndene ville ha fått på hjemmemarkedet i Guatemala. Ved å kjøpe denne kaffen kan vi støtte arbeidet for å redusere vold og å bedre kvinners kår i Guatemala.

Vi klarer ikke å utrydde systematisk diskriminering over natten, og en kopp kaffe vil neppe løse de store og komplekse problemene som Guatemalas kvinner står overfor. Men vi kan ta små steg i riktig retning. I arbeidet med å oppnå likestilling og avskaffe vold mot kvinner er det avgjørende å styrke kvinners rolle, eierskap over eiendommer og ressurser og rett til demokratisk makt. Det gjør vi best ved å støtte opp om gode tiltak i lokalsamfunnet som kvinnegrupper og kaffekooperativer.

Kommentarer til denne saken