I år ønsker vi å løfte frem våre medsøstrer i Guatemala hvor Norges Bygdekvinnelag samarbeider med Utviklingsfondet for å bedre kvinner og kaffeprodusenters kår i prosjektområdet Huehuetenango.

Guatemala ligger nesten på topp på den internasjonale statistikken over vold mot kvinner. Gjennom bistandsprosjektet har vi erfart at det å hjelpe bygdekvinner til utdanning og økonomisk selvstendighet kan bidra til å redusere vold.

I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeidet for å bedre kvinners kår, matsikkerhet, ernæring og likestilling. I Guatemala samarbeider vi med Utviklingsfondet om å gjøre det samme. I kvinnegruppene og kaffekooperativene som bygdekvinnene i Guatemala etablerer, får kvinnene ny kunnskap, bygger selvtillit og lærer av hverandre, slik at de står sterkere sammen. Kaffekooperativene jobber for å bedre økonomien, kaffekvaliteten og ikke minst rettighetene for de kaffeproduserende småbøndene.

Noe som knytter oss nordmenn til landet Guatemala – kanskje uten at vi tenker over det – er kaffe. Nordmenn er et kaffedrikkende folk. Mange småbønder i Guatemala er helt avhengig av kaffeproduksjon for å skaffe seg inntekt og å ha mat på bordet.

I fjor møtte Bygdekvinnelaget en liten gruppe småbønder fra Guatemala på besøk i Norge. De var her for å promotere kvalitetskaffen de selv produserer. Nå finner vi kaffe fra kaffebøndene i Huehuetenango i hyllene i norske dagligvarebutikker. Et norsk kaffehus har valgt å importere 300 sekker med kaffe, og har betalt 50 dollar mer per sekk for kaffen enn bøndene ville ha fått på hjemmemarkedet i Guatemala. Ved å kjøpe denne kaffen kan vi støtte arbeidet for å redusere vold og å bedre kvinners kår i Guatemala.

Vi klarer ikke å utrydde systematisk diskriminering over natten, og en kopp kaffe vil neppe løse de store og komplekse problemene som Guatemalas kvinner står overfor. Men vi kan ta små steg i riktig retning. I arbeidet med å oppnå likestilling og avskaffe vold mot kvinner er det avgjørende å styrke kvinners rolle, eierskap over eiendommer og ressurser og rett til demokratisk makt. Det gjør vi best ved å støtte opp om gode tiltak i lokalsamfunnet som kvinnegrupper og kaffekooperativer.