På forbundstinget i bordtennis i helgen ble prisen for årets ildsjel 2012/13 tildelt Stig Amundsen for hans innsats i Harestua IL Bordtennisgruppe.

Presidenten i Norges Bordtennisforbund, Øyvind Eriksen, framhevet arbeidet som er gjort på Harestua i løpet av de siste årene, og overrakte diplom og en sjekk på 2000 kroner.

Amundsen ble svært glad og overrasket, og takket for oppmerksomheten med raust å dele æren med hele bordtennismiljøet på Harestua.

Mandag kveld blir det celebert besøk i HIL Bordtennis’ innleide lokaler i Nittedal. Landslagstrener for jenter og damer, Marcus Gustafson, kommer for å overvære bordtennisgruppas trening. Harestua er en av landets største jenteklubber, og landslagstreneren uttrykker interesse for hva som skjer i klubben. Stig Amundsen, en av trenerne i bordtennisgruppa, kommenterer at det er svært inspirerende både for spillere og trenere å få en slik kapasitet til klubben.