Dagens gaveutdeling går til noen svært viktige formål innenfor kultur og idrett. Her er det mange viktige ildsjeler som gjør en innsats for deg og meg og fellesskapet. Dere som er samlet her er representanter for det frivillige arbeidet og dere har lagt ned langt mer arbeid enn hva som egentlig kan forventes av dere. Sparebankstiftelsen Gran er stolt og glad for at vi har mulighet og kan bidra med noe støtte til dere og det frivillige arbeid som utføres, sa daglig leder av Sparebankstiftelsen Ivar Fjærtoft.

Handikapheis og musikk

Gavene til Sparebankstiftelsen deles inn i to hovedgrupper. Det ene er breddegaver som er årlige gaver til lag og foreninger. I tillegg kommer prosjektgaver. Her kan lag og foreninger søke om støtte hele året til prosjekt som ønskes gjennomført.

Sammen med banksjef Terje Ruden kunne Fjærtoft overrekke 105.000 kroner til Marienlyst og pengene er øremerket handikapheis.

- Dette er et kjempeløft og disse pengene er mange dugnadstimer for oss, sa en takknemlig Åge Framstad på vegne av Marienlyst.

Like glad var styreleder Per Sønsteby i Stiftelsen Bronsebukkene. Friluftsteatret kunne motta en sjekk på 150.000 kroner til prosjektet med ny musikk til nypremièren neste år. Sønsteby rettet en honnør til bankens bidrag,

- Dere skal vite at dette kommer godt med, sa Sønsteby.

Aktivt skisenter

Terje Nilsen ved Lygna skisenter kunne motta to sjekker fra bankens representanter.

Lygna skisenter fikk 150.000 i prosjektstøtte til kjøletårn, samt 25.000 kroner i anledning 25-års jubileet.

- Vi har flere planer på skisenteret og dere skal ikke se bort fra at dere hører mer fra oss, sa Terje Nilsen. Første helgen i januar skal Lygna skisenter arrangere norgescup med 750 deltakere over tre dager.

Til slutt var det Kasper Andresen som kunne motta en sjekk på 25.000 kroner i forbindelse med Øståsen skiløyper sitt 25-års jubileum.

- Dette er veldig moro. Jeg har kjørt i 25 år og skiløypene er en fellesdugnad blant bygdas åtte idrettslag, fortalte Andresen.

Lengre løypenett

Andresen omtaler Øståsen skiløyper som bygdas største helsetjeneste med sine nærmere 200 kilometer med skiløyper.

Løypekjører Andresen kunne også fortelle at løypenettet blir enda lengre. Planene er i gang for at det skal lages skiløyper over Gulden og ned til Hoffsjordet.

- Da kan elever ved idrettslinja på Hadeland videregående skole gå rett ut i skiløypa fra skolen og gå helt til Lygna hvis de ønsker, sa Kasper Andresen. Foreløpig er det for lite snø til at løypene kan kjøres opp, men når snøen kommer er Andresen og de sju andre løypekjørerne klare for å teste løypene.