Onsdag kunne leder Ivar Fjærtoft i den lokale sparebankstiftelsen og banksjef Hans Leithe dele ut fire symbolske sjekker med høyst konkrete summer. Mottakere var koret Schola Sancti Petri (20.000 kroner), Moen musikkforening (60.000), Gran jente- og guttekorps (20.000) og Gran IL/Gran idrettspark (250.000).

Ivar Fjærtoft roste gavemottakerne som gode representanter for det frivillige liv og arbeid i bygda. Kirkekoret Schola Sancti Petri skal sette opp konsert med Haydn i Tingelstad kirke og Gjøvik kirke og pengegaven kommer godt med. Moen musikkforening blir 30 år i 2015 og fire brukte tubaer korpset kjøpte i 1985 kan nå få avlastning.

Gran jente- og guttekorps framfører i år familieshowet «Hokus pokus» i samarbeid med Håkon Esplo, som ledd i en rekrutteringskampanje for korpset. Gran IL og Gran idrettspark har tidligere også fått betydelig støtte av sparebankstiftelse og bank. Tre millioner kroner er gitt i støtte. Nå vanker det ytterligere 250.000 kroner til ferdigstillelse av idrettsbane, som kommer på plass i løpet av sommeren. Gran IL har allerede lagt ned en egeninnsats verdt 500.000 kroner til formålet.

Sjekkmottakerne takket for viktige bidrag, som er med på å opprettholde aktivitet innen kultur og idrett. Sparebankstiftelsen Gran har en egenkapital på 550 millioner kroner og Ivar Fjærtoft forteller at prosjektsøknadene strømmer inn. 18 søknader har kommet inn hittil i år. Snart vil enda flere få gaver.