GRAN: Sparebankstiftelsen Gran har allerede ved flere tidligere anledninger gitt store gaver til lokalområdet Gran.

Denne gangen er det snakk om de såkalte «breddegavene» de som går til diverse lag og foreninger.

Totalt har stiftelsen fordelt 375.500 kroner til 137 forskjellige lag og foreninger som jobber allmennyttig i Gran kommune.

Lygna Lysløype IS: 5.000,

Lygna skisenter: 5.000,

Hadeland Western Riders: 3.000,

Midtre Brandbu U&IL: 5.000,

Søndre Ål Sportsklubb, 5.000,

Tingelstad Skiskytterklubb: 3.000,

Fælingbygda Skytterlag: 3.000,

Bjoneroa Idrettslag: 5.000,

Hadeland O-lag: 5.000,

Tingelstad Skytterlag: 5.000,

Vestre Gran IL: 6.000,

Brandbu I. F: 6.000,

Jaren IL: 6.000,

Tingelstad Idrettsforening: 6.000,

Øståsen Skiløyper 10.000,

Hadeland Kvinnefotballklubb: 5.000,

NMK Hadeland: 2.000,

Gran Hånballklubb: 5.000,

Veståsen Jeger- og

Fiskeforening: 2.000,

Gran Jeger- og Fiskeforening: 2.000,

Hadeland ride- og kjøreklubb: 3.000,

Hadeland Travselskap: 2.000,

Ungdomsklubben Lidskjalv: 5.000,

Fagerlund Ungdomslag: 2.000,

Gran KFUK KFUM Speidere: 4.000,

Bjoneroa Ungdomsklubb: 5.000,

Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe: 5.000,

Gran og Lunner Ungdomsteater 5.000,

Grane 4 H: 4.000,

Apoteket Fritidsklubb: 4.000,

Gran Bygdeungdomslag: 4.000,

Solheim barnehage foreldrelag: 3.000,

KRIK Hadeland: 2.000,

Foreldreutvalget Grymyr skole: 2.000,

Brandbu Skolekorps: 15.000,

Gran Jente- og Guttekorps: 15.000,

Jaren Hornmusikkforening: 3.000,

Moen Musikkforening: 3.000,

Hadeland Jazzforum: 2.000,

Streng og Belg: 2.000,

Hadeland Toraderklubb: 2.000,

Hadeland Stykeorkester: 3.000,

Hadeland Trekkspillklubb: 2.000,

Mannskoret KK: 2.000,

Jaren Sanglag: 2.000,

Joy Ungdomskor: 3.000,

Randsfjord Blues-Club: 2.000,

Vigga Vers- og Visevenner: 2.000,

Gran Seniordans: 2.000,

Tingelstadringen: 2.000,

Gammeldansen i Moen: 2.000,

Jaren Folkedanselag: 2.000,

Vestre Gran blandede kor: 2.000,

Brandbu Bygdekor: 2.000,

Jaren Pensjonistforening: 2.000,

Brandbu Pensjonistforening: 2.000,

Gran Pensjonistforening: 2.000,

Røykenvik Eldretreff: 2.000,

Onsdagstreffet Bjoneroa Eldresenter: 2.000,

Brandbu seniordans: 1.000,

Seniorklubben ved Hadeland Eneregi: 2.000,

Brandbu Røde Kors Hjelpekorps: 10.000,

Norsk Folkehjelp Hadeland: 2.000,

Røde Kors Omsorg: 2.000,

Hadeland Husflidslag: 2.000,

Brandbu Bygdekvinnelag: 2.000,

Vestre Gran Bygdekvinnelag: 2.000,

Østre Gran Bygdekvinnelag: 2.000,

Hadeland Hørselforening: 2.000,

Bjoneroa Sanietsforening: 2.000,

Gran Sanitetsforening: 2.000,

Jaren Sanitetsforening: 2.000,

Tingelstadhøgda Sanitetsforening: 2.000,

Brandbu Sanitetsforening: 2.000,

Vestre Tingelstad Sanitetsforening: 2.000,

Vestre Gran Kvinne- og familielag: 1.500,

LHL Hadeland: 2.000,

Hadeland MS-forening: 2.000,

Norges Diabetesforening avd. Hadeland: 2.000,

Hadeland lokallag av Norges Fibromyalgiforbund: 2.000,

Blåkorsforeningen Lysglimt: 2.000,

Helsesportsgruppa BIF: 2.000,

Gran Vel: 1.500,

Mæna Vel: 1.500,

Vestre Gran Vel: 1.500,

Grymyr Byggefelts Velforening: 1.500,

Hennung Vel: 1.500,

Nordberg Vel: 1.500,

Granlund Vel: 1.500, Moen Vel: 1.500,

Trulserud Vel: 1.500,

Gransbråten Velforening: 1.500,

Fem Kroken Vel: 1.500,

Solbakken Nord Vel: 1.500,

Fjellheim Vel: 1.500,

Røykenveik Vel: 1.500,

Jaren Grendehus Marienlyst: 1.500,

Fjordvang: 1.500,

Folkvangs venner: 1.500,

Vestre Tingelstad Lyslag: 1.500,

Aktivitetshuset Lidskjalv: 1.500,

Frelsesarmeen Brandbu: 5.000,

Nattkafeen: 5.000,

Moen bedehus: 1.500,

Moen Bedehus Formiddagstreff: 1.500,

Moen Kirkering: 1.500,

Kirkestua i Moen: 1.500,

Tingelstad Kirkering: 1.500,

Vestre Gran Kirkeforening: 1.500,

Formiddagstreff Vestre Gran: 1.500,

Gran Misjonsforening: 1.500,

Gran Normisjon: 1.500,

Trintom Søndagsskole: 1.500,

Søndagsskolen Salem: 1.500,

Pinsemenigheten Salem Jaren: 1.500,

Formiddagstreffet Salem: 1.500,

Jaren Misjonslag: 1.500,

Formiddagstreff Jaren Misjonshus: 1.500,

Kirkering for Søsterkirkene: 1.500,

Grans Mannsmisjonsforening: 1.500,

Gran Frivilligsentral div. aktivitet: 5.000,

Nattevandrerne i Gran: 4.000,

Årbok for Hadeland: 4.000,

Gran Historielag: 3.000,

Steinhusets Venner: 2.000,

Kontaktforum Hadeland Amerika: 1.500,

Hadeland Mållag: 1.500,

Naturvernforbundet i Gran og Lunner: 1.500,

Hadeland Frimerkeklubb: 1.500,

Hadeland Innerwheel klubb: 1.500,

Tegneseriemuseet/-forum / Donaldistene: 2.000,

Hadeland Tredreiklubb: 1.500,

Brandbu Bridgeklubb: 1.500,

Zeta nettverk kvinnelige pedagoger: 1.500,

Hadeland american car club: 1.500,

Hadeland Elghundklubb: 1.500.