ROA: Lunner Revy- og Teatergruppes musikaloppsetning «Stopp verden jeg vil av» ble på ingen måte noen kassasuksess. I budsjettet la de opp til 1700 betalende publikummere for å gå i ballanse. Bare 977 personer betalte for å se stykket.

– Det ble solgt for få biletter, så det er klart vi går underskudd. Men vi har ikke fått regnet skikkelig på det ennå. Vi betaler blant annet for rettighetene per solgte bilett, så der sparer vi inn litt på utgiftssida. I tillegg har vi fått litt støtte som ikke er med i budsjettet. Flere poster på utgiftssida er heller ikke gjort opp ennå, så det nøyaktige tallet har vi ikke foreløpig, sier Arne Brændhagen i LURT.

Teatergruppa har uansett gått flere titalls tusen kroner i underskudd. En av de ansvarlige for prosjektet, Mari Lunder, er likevel ikke misfornøyd.

– Vi visste at dette var et stykke som kanskje ikke trakk det helt store publikumet. Det er nesten totalt ukjent fra før, og det ble vist i et sirkustelt. Vi hadde nok håpet å selge litt flere biletter, men vi har råd til å tape disse pengene, sier Lunder. Som mener de kunstneriske utfordringene for teatergruppa var vel så viktig denne gangen.

– Kunstnerisk sett mener vi denne oppsetningen var det en stor suksess. Det var viktig for oss å kunne prøve oss på et mer krevende stykke en gang. Vi trengte nye utfordringer kunstnerisk, og vi har vist at vi taklet et såpass krevende stykke også.

LURT hadde muligheten til å spille for 2.100 personer, hvis alle de sju forestillingene hadde vært utsolgt. Det betyr at det var ganske glissent i salen på de fleste forestillingene.

– Det er selvsagt publikum vi spiller for, så flere slike forestillinger med så få solgte biletter kan vi nok ikke ha. Det er egentlig synd at det ikke er større marked for slike oppsetninger på Hadeland, mener hun.