Denne uka ble det endelig bekjentgjort. Gran Frivilligsentral har klart å stable finansiering på beina til å kjøpe sitt eget hus. Det er ganske enkelt fantastisk.

Frivilligsentralen i Gran har to avdelinger. En på Lidskjalv i Gran og en som til nå har holdt til i Orhagen i Brandbu. I Gran leier frivilligsentralen lokaler. I Brandbu har de sitt eget, men det er for trangt. Aktiviteten er så stor at de har vokst ut av aktivitetshuset i Orhagen.

– Det er ikke plass til verken ideer eller folk, sier Irene Thoresen. Hun har vært daglig leder i frivilligsentralen siden starten, og gikk nylig av med pensjon. Når hun sier at den trangbodde tilværelsen begrenser både muligheter og kreativitet, så har hun antagelig rett. I frivilligsentralens levetid er det kanskje idémyldringen som har sørget for den mangfoldige aktiviteten. Den er imponerende stor og allsidig.

Sparebankstiftelsen har igjen bidratt til å realisere et godt prosjekt. I tillegg har frivilligsentralen solgt dagens lokaler som skal bygges om til leiligheter. Det vil supplere det attraktive boområdet med ytterligere to boenheter. Vi tipper de vil bli lette å få omsatt.

Huset som frivilligsentralen skal flytte inn i huset tidligere trykkeri. Det er store flater, og gir mulighet for enda flere typer tilbud. Med 20 eierforeninger vil vi tro at det er mange ideer om hvordan arealene kan tas i bruk.

Frivilligheten er en enorm ressurs. Vi har alltid store forventninger til det offentlige og kommunen. Der er økonomi en naturlig begrensning. Frivillige tilbud kan i høyeste grad supplere det offentlige slik at innbyggerne får en mer innholdsrik hverdag. Vi tror at et tilholdssted i form av et eget hus har stor betydning. Et hus mange føler eierskap til genererer ny dugnadsånd og rom for kreative ideer. Vi unner frivilligsentralene over hele bygda slike muligheter.