- Stiftelsene og banken er overveldet over interessen. Dette viser at markedet har stor tro på den nyfusjonerte banken og forventninger om god avkastning er tydelig til stede, sier adm. banksjef Steinar Haugli i en pressemelding.

Det er de tre Sparebankstiftelsene i Ringerike, Gran og Jevnaker Lunner Nittedal som besluttet å redusere sin eierandel i banken. Bakgrunnen for at stiftelsene selger seg noe ned, er ønsket om et bredere eierskap og derved hyppigere omsetning av egenkapitalbevis.

Innledningsvis i nedsalgsperioden var det forventning om salg for opp mot 150 millioner kroner, fordelt med 100 millioner kroner lokalt og 50 millioner kroner utenfor bankens markedsområde.

I bestillingsperioden ble det meldt om behov for en utvidet ramme, og denne ble satt til 467 millioner kroner. Ved salgsperiodens slutt torsdag 14. april var det bestilt egenkapitalbevis for hele 782 millioner kroner, i følge banken.

- Tildeling av egenkapitalbevis og melding om eventuell avkorting vil bekjentgjøres med det første. Kjøpere med adresse i bankens nedslagsfelt vil få full tildeling. Kjøpere utenfor bankens markedsområde må regne med forholdsmessig avkorting, opplyser banken.

tips@hadeland.net