Et krafttak i Vigga

Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Halvor Jacobsen og Nicolai Stenersen gleder seg til neste år. Da begynner målerpila på mikrokraftverket deres å røre seg, om alt går etter planen. Og det ser det ut som det gjør.

DEL

De to mikrokraftgründerne fra Brandbu har lenge syslet med planer om å utnytte vannkraften i Vigga.

– Jeg har sett på vannet i elva i alle år, og har hatt lyst til å gjøre noe med det. Før utnytta folk vannkrafta, til møller, sagbruk og annet. På en måte gjør vi det samme nå. Etter Akerselva var vel Vigga den elva i Norge som ble brukt mest til slike formål, sier Halvor Jacobsen.

Sammen med Nicolai Stenersen er han nå i full sving med å bygge mikrokraftverk i Vigga. Anleggsarbeidet er i full gang. For dem som kjører forbi, kan det kanskje se litt ugreit ut, men kara lover at alt skal bli grønt og fint til våren igjen. Det skal planeres og kastes på grasfrø i god tid før vinteren kommer. Prosjektet vil heller ikke gå ut over Vigga og vannføringen der.

Framdriftsplanen er klar. I disse dager legges det kabler og rørgate, 800 millimeter i innvendig diameter, fra dammen ved Svensbakken til det som skal bli turbinhuset, rundt 350 meter nærmere Brandbu.

Dam og inntak ved Svensbakken skal være ferdig forsterket og restaurert den 15. august. Turbinen skal bestilles i september. Leveringstida på denne er 30 uker. Når den kommer på plass, skal den bygges inn. Og etter litt kjapp uketelling, kommer kara fram til at de skal trykke på startknappen en gang i april eller mai 2009. Noe de gleder seg stort til.

Langsiktig prosjekt

De to har arbeidet lenge med prosjektet. Egentlig kunne de ha satt i gang før, men de har valgt å la ting ta den tida som trengs.

Selve ideen kom en eller annen gang i 2002 og 2003. Og velvillighet har de møtt hele veien. Det er bare godord som deles ut, for eksempel til Gran kommune og Hadeland Energi. Økonomien i prosjektet er også langsiktig. Totale investeringer havner på et sted mellom 1,2 og 1,5 millioner kroner. De to regner med at de skal tjene penger på prosjektet på sikt. Uten å kunne si helt eksakt når.

Dyrere strøm?

– Jeg tror ikke strømmen blir billigere, og heller ikke nettleia, sier Nicolai Stenersen.

Produksjonen vil variere gjennom året, men det er beregnet at de vil kunne ta ut 300 til 350 tusen kilowatt i året. Regner vi litt grovt og sier at en husstand bruker 30.000 kilowatt i året, vil anlegget kunne produsere nok kraft til drøye ti husstander. Men dette blir bare teori. Krafta skal de bruke på gardene sine, Dvergsten og Svensbakken. Til sammen regner de med eget forbruk på rundt 200 tusen kilowatt.

Det hele er organisert i selskapet Vigga Kraft DA (delt ansvar), der Stenersen og frue eier 70 prosent og Jacobsen 30 prosent. All kraft som blir produsert ut over eget forbruk blir sendt ut på nettet via Hadeland Energi.

– Dette vil jo variere. I gode perioder vil vi sende ut kraft. I dårlige perioder vil vi måtte kjøpe, sier de to. Og i denne sammenhengen er det gode perioder når det regner.

– Helst mye, sier de to litt spøkefullt.

Artikkeltags