Ole Gunnar Monsen har sammen med andre entusiaster i Fagerlund ungdomslag ufortrødent jobbet for å sette i stand den ærverdige bygningen Folkvang på Jaren. Bygget ligger like ved Fagerlund skole og var i mange år truet av omfattende forfall. Bygg som ikke er i bruk lider raskt en slik skjebne. Slik var det fram til ungdomslaget virkelig bestemte seg for at bygget skulle fortsette å bestå. Det skulle ikke jevnes med jorden.

Folkvang ble bygget av nettopp Fagerlund ungdomslag, og sto ferdig i 1901. Det er bygget i sveitserstil, og har en stor flott sal med buet tak. Akustikken er naturlig god i det spesielle bygget.

I 2007 skrev Hadeland at bygget var reddet etter at det var brukt 1,3 millioner kroner og et ukjent antall dugnadstimer. Det viktigste var gjort. Taket var nytt, og råttent treverk var skiftet ut. Men fortsatt manglet toalettanlegg, strøm, vann og kloakk.

I august i år brakte vi en nyhet om at Fagerlund Teaterlag vil sette Holberg på plakaten neste år. Samtidig fortalte Ole Gunnar Monsen at arbeidet med å bygge nytt toalettanlegg snart var ferdig. «Målet er å få det ferdig i år, men vi trenger noe mer penger for å få råd til å grave og koble rørene til kloakknettet. Vi mangler rundt 200.000 kroner», het det i artikkelen.

Dette ble lagt merke til. En viktig bidragsyter i både små og store sammenhenger leste lokalavisen også denne dagen. Sparebankstiftelsen tok eget initiativ, og denne uka overrasket de Fagerlund ungdomslag med pengene som mangler.

Det betyr at ungdomslaget kan gjøre ferdig toalettanlegget. Kanskje til og med i tide slik at de som ønsker å være publikum når Holberg-stykkene settes opp, kan nyte godt av fasilitetene. Ole Gunnar Monsen og Fagerlund ungdomslag var heldige. Å få en slik overraskelse mens de bokstavelig talt står med hodet i murpussen, er vel fortjent. Vi er heldige som har slike bidragsytere i bygda.