Gå til sidens hovedinnhold

Flest unge godtar svindel

Artikkelen er over 9 år gammel

En av fem opplendinger synes det er greit å plusse på litt ekstra når de sender inn krav til forsikringsselskapene.

Gjensidiges årlige befolkningsundersøkelse viser at holdningene blant folk bedrer seg noe, men at det fortsatt er et vedvarende holdningsproblem.

Dette gjelder særlig blant unge der så mange som halvparten sier at forsikringssvindel er ok.

– Ungdommene tjener ikke så mye penger og vil ha det beste. Derfor bruker de en snarvei til å få det de vil ha, er den klare dommen fra Trine Knutsen, Siri Pernille Ensrud og Aude Margrethe Ulsrud.

De tre jentene går siste året på idrettslinja ved Hadeland videregående skole, avdeling Roa.

– Vi kjenner ingen som har svindlet på forsikringen, sier de tre jentene.

18-åringene synes det er dårlig at mange ungdommer mener det er greit å plusse på litt på forsikringen.

Når det gjelder konsekvenser av forsikringssvindel, er de litt usikre.

– Folk får vel bot, eller kanskje det kan bli fengselsstraff siden et er en form for dokumentforfalskning, spør Trine Knutsen, Siri Pernille Ensrud og Aude Margrethe Ulsrud.

Kunder kan bli svartelistet

Bare 40 prosent tror at de vil bli politianmeldt. For Gjensidige sin del er det kun få unntak hvor vi ikke anmelder forsøk på svindel til politiet.

Halvparten tror at de får redusert erstatning og bare 20 prosent tror at de kan bli oppsagt som kunde. Sannheten er at svindelforsøk fører til at kunden ikke får erstatning i det tatt og Gjensidige sier konsekvent opp forsikringen til de som svindler.

– I tillegg kan enkelte kunder bli merket som uønsket i framtidige kundeforhold hos oss, påpeker utreder i Gjensidige, Per Bachmann-Pedersen

I tilfeller når Gjensidige anmelder kundene, kan kundene risikere å få alt fra bøter til fengsel. Strafferammen er på inntil seks års fengsel etter norsk lov.

Oppland blant verstingene

I Oppland er det 21 prosent som synes forsikringssvindel kan godtas eller at det ikke har noen betydning. Dette er nest høyest i landet, kun slått av Telemark. Gjennomsnittet i landet er på 16 prosent.

Opplendingene har også den høyeste andelen med hele 83 prosent som tror at forsikringssvindel forekommer av og til eller ofte. Ikke nok med at Oppland mener at det forekommer forsikringssvindel, men innbyggerne i fylket tror at svindelen ikke får særlige konsekvenser.

Ifølge Per Bachmann-Pedersen viser beregninger at svindelen er på om lag tre milliarder kroner i året og er et betydelig samfunnsproblem.

– Det antas at så mye som ti prosent av alle erstatningsutbetalingene blir gjort på feil grunnlag hvor kunden gir falsk forklaring, skjuler opplysninger eller plusser på erstatningskrav. Gjensidige har 22 utredere som jobber kontinuerlig med å begrense omfanget av svindel, sier Bachmann-Pedersen.