Flere lesere har engasjert seg i saken om innføring av gjennomsnittsfartsmåling (ATK) på riksveg 4. Noen reagerer på argumentene vegvesenet bruker for innføre måling av gjennomsnittsfart på strekningen Grua-Harestua. Det pekes på at ulykkestallene er gamle og at strekningen er utbedret de senere årene med rumlefelt og belysning. Fra 2003 til 2009 var det fire dødsulykker og åtte alvorlige personskader på strekningen.

– Jeg har sett kommentarene. Både de kritiske og de som forteller at de ofte blir forbikjørt her, sier Lars Eide i Statens vegvesen i Oppland.

Han legger vekt på det faktum at det kjøres for fort. Det er gjennomført fartsmålinger flere ganger på riksveg 4, sist gang seks uker i mars/april i år.

– Da målte vi farten til mange tusen biler døgnet rundt. Folk kjører for fort. I snitt lå bilistene på 87 kilometer i timen, sier han.

Eide understreker at strenge kriterier legges til grunn for å få gjennomsnittsfartsmålinger.

– Strekningen vi snakker om er blant de 10 prosent av vegstrekningene i landet som har den høyeste skadekostnaden. Bak dette ligger et regnestykke på kostnader knyttet til trafikkskadde og drepte, sier Eide.

Ulykkestallene fra 2003 til 2009 legges til grunn- vegutbedringene har kommet senere?

– Målinger over et par år er ikke nok. Videre så er streknings-ATK et tiltak av flere, deriblant lys og rumlefelt, for å få ned hastigheten og ulykkestallene, sier Eide.

Det er hevdet at ingen av dødsulykkene på strekningen skyldes høy fart?

– Jeg har ikke hatt anledning til å gå inn rapportene på de enkelte ulykkene. Det er heller ikke sikkert at jeg kunne sagt noe spesifikt om årsakene fordi det er knyttet personvernhensyn til opplysningene. Ulykkesårsakene er som regel sammensatte. Men vi kommer ikke forbi at fartsnivået på strekningen generelt er for høyt. Det viser målingene. På generelt grunnlag kan jeg også si at i halvparten av alle ulykker i Oppland er fart en medvirkende årsaken til ulykken, sier Eide.

Det har også kommet inn innspill om at politiet heller burde gjennomføre flere kontroller for å luke ut verstingene, i stedet for å utsette alle for fartsmåling?

– Jeg kan ikke se at bilistene utsettes for noe negativt. Holder de fartsgrensen, er streknings-ATK uproblematisk. Politiets fartskontroller er kun ett av flere virkemidler for å få folk til å holde fartsgrensen, sier han.

Da «Hadeland» skrev saken om streknings-ATK i forrige uke skrev vi at målingene gjøres på strekningen Stryken-Harestua. Det er feil.

– Målingen skal foregå mellom Harestua-krysset og Grua-tunnelen. Strekningen er på nøyaktig fire kilometer. Strekket er valgt fordi det er egnet for slik måling, forklarer Eide.