Furumo stasjon blir ny

BILKULVERT: Her er den nye bilkulverten under Gjøvikbanen ved nye Harestua holdeplass. Den er mye sikrere og bredere enn den gamle.

BILKULVERT: Her er den nye bilkulverten under Gjøvikbanen ved nye Harestua holdeplass. Den er mye sikrere og bredere enn den gamle.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

I begynnelsen av desember skal den nye holdeplassen på Harestua stå klar til bruk.

DEL

– Nye Harestua holdeplass skal ligge der Furumo stasjon ligger i dag, og gamle Harestua stasjon skal legges ned, sier byggeleder fra Jernbaneverket Bjørn Stokk.

Der Furumo stasjon lå skal det nå bygges en ny plattform på 220 meter, med temperert venterom, parkering for 85 biler, ny undergang for fotgjengere og ny undergang for kjørende.

– I tillegg skal vi lage 1100 meter med fylkesvei inkludert gang- og sykkelveier for Statens vegvesen, opp mot den nye holdeplassen. Samt etablering av vann og spillvann til framtidige boliger for Lunner kommuner, forteller Bjørn Stokk.

Prosjektet Furumo stasjon har startet grunnet innspill og ønske fra Lunner kommune og Lunner allmenning, da de har et ønske om å utvikle Harestua.

– De ytret et ønske til Jernbaneverket om ny holdeplass på Harestua, og da ble det til at vi oppgraderer Furumo holdeplass, forteller Stokk.

All trafikk på Furumo stasjon er naturlig nok stengt nå under ombyggingen. Det er Jernbaneverket som er byggherre på prosjektet, mens PEAB er hovedentreprenøren. Det jobber per dags dato cirka 35 personer på anlegget.

– Hvis alt går etter planen skal den nye holdeplassen åpnes i starten av desember. Til nå ser det ut som det skal gå bra, sier Stokk.

Når det gjelder respons på prosjektet har Stokk bare fått positive tilbakemeldinger til nå.

– Vi har god dialog med naboer og det virker som de fleste er positive. Vi er veldig fornøyd med responsen og tilbakemeldingene, sier Stokk.

Artikkeltags