Forsamlingshuset Glitre eies egentlig av Midtre Brandbu Ungdoms og Idrettslag, men Glitres Venner har i 20 år leid bygget for en symbolsk sum. Siden de tok over, har de pusset opp deler av bygningen. Andre etasjen har fått et stort løft, med nye vinduer, bardisk, møbler og lyddempende plater i taket. Oppussingen har skjedd etter lommeboka til venneforening, som nå ser et behov for et litt større løft. Da kommer en pengegave fra Sparebankstiftelsen Gran på 100.000 kroner veldig godt med.

– Jeg hadde ikke blitt gladere om pengene kom inn på min egen konto, sier leder Jorun Rudstuen i Glitres Venner. De har også fått 60.000 kroner fra kommunen. I tillegg forteller hun om stor dugnadsånd.

Nytt toalett

– Det er mange som er interessert i at Glitre skal bli et mer brukervennlig forsamlingshus. En av de viktigste tingene vi skal gjøre er å få på plass et handikaptoalett i Storsalen, rett ved siden av scena, sier Rudstuen.

Toalettet er svært viktig, ettersom dagens toaletter ligger nede i kjelleren.

– Det er en bratt og stygg trapp, som mange, spesielt de eldre, kvier seg for å gå ned. Med et nytt toalett opp i første etasje, tror jeg vi kan få leid ut lokalet oftere enn vi gjør i dag, sier Rudstuen. Hun anslår at de i dag leier ut bygget i snitt en gang i måneden.

Her blir det en del rørleggerarbeid, som hun håper de kan kombinere med arbeidet som må gjøres for å få lagt inn nærvarme fra et flisfyringsanlegg nabo Anders Kjos har under oppføring. Det skal gi varme til gården han driver, Glitre og en håndfull omliggende boliger.

– Jeg har også spurt kommunen om de vil kople seg på med Bjørklund skole, men det har jeg ikke fått noe svar på, sier Kjos, som også er med i venneforeningen.

Men Glitre skal i alle fall kople seg på, og venneforeningen håper de kan få gjort arbeidene så billig som mulig. De har blant annet et røropplegg som før ble brukt til et ventilasjonsanlegg, som ikke er i bruk. Håpet er at dette kan brukes til å lede varme rundt i bygget.

Store strømutgifter

– Vi har en årlig strømregning på rundt 30.000 kroner. Vi håper å kunne halvere denne kostnaden når vi får koplet oss til nærvarmeanlegget, sier styremedlem Jonny Dammen.

I tillegg til nærvarme og nytt toalett skal det skiftes en del vinduer og dører i bygget. De ønsker også å gjøre en del brannforebyggende tiltak, som vil gjøre bygningen fra 1936 tryggere og sikrere. Representantene fra Sparebank 1 Gran likte planene godt.

– Både dugnadsånden og tanker om brannforebyggende tiltak var gode argumenter for å gi støtte til det positive arbeidet som er i gang for å oppgradere forsamlingshuset. Å ha et slikt møtested er svært positivt for et lite lokalsamfunn, sa leder Ivar Fjærtoft i Sparebankstiftelsen Gran.

Han overrakte pengene sammen med lokalbanksjef Terje Engen.

– Med disse pengene og pengene fra kommunen, har vi kommet langt på veg. Men det er nok behov for enda litt midler for å kunne gjennomføre alle planene, sier Rudstuen.