Gå til sidens hovedinnhold

Gangveg i Brandbu åpnes neste år

Artikkelen er over 6 år gammel

BRANDBU: Den planlagte gang- og sykkelvegen langs Dales veg i Brandbu og fram til Andfossen skal stå ferdig utbygd neste år.Kommunestyret i Gran skal behandle rulleringen av tiltakslista for turveger og trafikksikkerhet torsdag. I den forbindelse opplyser teknisk sjef Trygve Rognstad at utbyggingen av gangvegen langs Bortaforsletta mellom Brandbu og Andfossen er forsinket som følge av utfordringer knyttet til grunnervervet.

– Dette er nå i orden, og anlegget forventes ferdigstilt i løpet av 2015, skriver Rognstad i sakspapirene.

I forslaget til tiltaksplan er dette prosjektet ført opp som førsteprioritet. Et tilsvarende prosjekt i Dales veg er på andreplass. Deretter følger gang- og sykkelvei langs Risbakkvegen fra Haugsbakkvegen til Undelisgutua.

I 2014 er det opparbeidet fortau langs Skolebakken i Grymyr. På lista over mindre tiltak med kommunalt ansvar gjenstår to tiltak – snuplass / avlessingssone i enden av Vestlandvegen og utbedring av krysset mellom Røykenviklinna og Kjørkevegen i Røykenvik. En bussløsning ved Fredheim skole er også nevnt som strakstiltak.

Kommentarer til denne saken